Nordjylland skal stå i spidsen for den grønne omstilling

Erhvervshus Nordjylland er tovholder på udviklingsindssats, der skal sikre den grønne omstilling og tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer.

Regeringen har udpeget Nordjylland som spydspids i Danmarks indsats for en endnu grønnere omstilling end den, vi allerede kender.

Det betyder, at Nordjylland skal være national foregangsregion, når det gælder CO2-fangst og lagring og anvendelse af CO2 til nye energiformer.

Der skal derfor udvikles nye teknologier, der kan efterligne jordklodens opsamling af CO2 i undergrunden, så den nuværende ubalance i CO2-regnskabet genoprettes. Lidt ligesom det så ud, dengang vi ikke brændte olie, kul og gas af, som vi gør i dag.

Erhvervshus Nordjylland er tovholder på en udviklingsindsats bestående af ni projekter.

- Målet er et bidrage til at mindske CO2-udledningen i Danmark og verdenen og finde modeller for, hvordan vi fanger, lagrer og anvender CO2 på en god måde, siger direktør i Erhvervshus Nordjylland Lars Erik Jønsson.

quote Vi sætter fokus på kompetencerne og uddannelsen i Nordjylland både på UCN og universitetet.

Lars Erik Jønsson, direktør, Erhvervshus Nordjylland

En af virksomhederne, som er en del af indsatsen, er ME Production i Frederikshavn, der udvikler et såkaldt CO2-vaskningsanlæg.

- Vi får forhåbentlig et salgbart produkt, og så får vi mulighed for her i Nordjylland at få tiltrukket endnu flere af de unge dygtige medarbejdere, siger Lasse Hansen, der er økonomichef i Me Production.

Fyrtårnsindsatsen omkring CO2-fangst kommer til at kræve en massiv kompetenceudvikling af erhvervslivet, for hele indsatsen er afhængig af, at virksomhederne får tiltrukket tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

- Vi sætter fokus på kompetencerne og uddannelsen i Nordjylland både på UCN og universitetet, siger Lars Erik Jønsson.

Erhvervshus Nordjylland får en central rolle i fyrtårnsindsatsen. Hele området har fra regeringens side fået afsat et meget stort milliardbeløb, og i første omgang har Erhvervshus Nordjylland fået 112 millioner kroner til at igangsætte den grønne omstilling i erhvervslivet. 


Seneste nyt

fra Nordjylland