LIGE NU:

Nordjylland vinder pris for inddragelse: Psykisk syge hjælper til bedre psykiatri

Prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ går i år til Nordjylland og til projektet Psykiatriens Peerboard.

- Det gør en verden til forskel for psykisk syge og pårørende pludselig at blive set som en, der kan skabe værdi, fortæller Klaudia Kristensen, der har indstillet Psykiatriens Peerboard til prisen som Årets Borgerinddragende Initiativ. 

Klaudia Kristensen er selv pårørende til en psykisk syg mor og sidder nu selv i Psykiatriens Peerboard.

Hun har indstillet projetet til prisen, fordi det har gjort en stor forskel for hende personligt, og fordi det er så god ide, mener hun, at mange andre skal høre om det.

- Jeg synes, hele Danmark skal høre om det, fordi det fortjener at blive anerkendt og delt som inspiration til andre, der kan gøre noget tilsvarende, siger Klaudia Kristensen.

Psykiatriens Peerboard består af omkring 30 nuværende og tidligere patienter og pårørende, som arbejder med at udvikle Psykiatriens organisering og tilbud.

quote Det gør en stor forskel, at der sidder personer, der for eksempel kan fortælle om depression ud fra, hvordan det reelt føles at have en depression

Klaudia Kristensen, pårørende Psykiatriens Peerboard

Og helt firkantet fortalt handler det om, at de i høj grad er med til at klæde det professionelle personale bedre på. Samtidig er der et direkte led til ledelsen, hvilket betyder, at for mange af de ideer, der kommer på baggrund af deltagernes erfaringer, er der kort vej til handling.

- Vores input bliver omdannet til noget, der kan bruges, siger Klaudia Kristensen og uddyber:

- Det gør en stor forskel, at der sidder personer, der for eksempel kan fortælle om depression ud fra, hvordan det reelt føles at have en depression, fortæller Klaudia Kristensen, som tilføjer, at for hun som pårørende også har haft stor gavn af at høre om depression fra en, der selv har prøvet det.

Hun er vokset op med en mor, der har haft flere depressioner, og hun har såvel i familiebehandling som Center for Pårørende fået god hjælp til at tackle en del af problemstillingerne, hun har stået over for.

- Der har været rum til at få talt med nogle om de svære ting, man står i, men det har været svært for mig, som er meget handlingsorienteret, at jeg som pårørende ikke altid har kunnet handle på min mors vegne - og jeg har lært meget ved at være med i Peerboard og møde andre med depression fortælle, at sådan og sådan føles det altså, siger Klaudia Kristensen.

Og hendes energi, lyst og mod på at være med til at forandre og handle bruger hun nu i Psykiatriens Peerboard. 

Stolt af prisen

Psykiatridirektør Anette Sloth er stolt over, at Psykiatriens Peerboard har vundet prisen.

- Vores peerboard har i den grad bidraget til at udvikle Psykiatrien, siden vi oprettede det i 2015. De er med til at sørge for, at vi skaber fremtidens psykiatri sammen. Vi kan simpelthen se, at vi sammen med dem får nogle bedre resultater. Prisen er samtidig en anerkendelse af hele vores målrettede arbejde på at gøre patientinddragelse og samskabelse til en kerneværdi i den måde, som vi arbejder på, siger Anette Sloth.

Psykiatriens Peerboard er forankret i Psykiatriens Enhed for Samskabelse, som med sin placering tæt på psykiatriledelsen sørger for, at peerboardets kompetencer løbende kommer i spil ved centrale dagsordener, som f.eks. indretning af det nye psykiatribyggeri, udvikling af nye behandlingsredskaber eller tilbud og ansættelse af peermedarbejdere.

- Peer betyder ligemand, så der er altså tale om et råd af ligemænd. Peerboardets rolle er ikke at give input, som efterfølgende bliver bearbejdet af organisationen. Deres rolle er at deltage som ligeværdige partnere i udviklingstiltag med de ansatte. Konkret betyder det, at de er med til at sætte ting på dagsordenen, udvikle ideer, skabe løsninger, men også til at træffe beslutninger, i respekt for de rammer og vilkår, som politiske og juridiske bindinger fører med sig, forklarer Malene Terp, som er specialkonsulent og har været med til at udvikle peerboardet.

Flot og fortjent

Også fra politisk side er der rosende ord til Psykiatriens Peerboard, hvorfra tre medlemmer fredag eftermiddag var i Regionshuset for at modtage prisen som vinder for Årets Borgerinddragende Initiativ.

- Det er flot og fortjent, at Psykiatriens Peerboard vinder prisen, for de er foregangspersoner for meget af det arbejde med patientinddragelse, der foregår her i regionen. Det er altid inspirerende og giver stof til eftertanke, når vi som politikere hører oplæg fra medlemmer af peerboardet. I det hele taget gør det mig stolt, at vi som landets mindste region har haft to gode projekter nomineret, siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland.

quote Det er det, der er essensen i det, at man nu kan opleve at have værdi og være værdiskabende

Klaudia Kristensen, pårørende, Psykiatriens Peerboard

Fra syg til værdiskabende

For Klaudia Kristensen er fredag en stor dag, og selv om det er overvældende for hende pludselig med opmærksomhed på det, hun i lighed med de fleste af de øvrige i Peerboard bruger en del af fritiden på, så tænker hun, at anerkendelsen og prisen langt fra er slutmålet for arbejdet for en bedre psykiatri.

-  Der er stadig flere ting, man kan arbejde for på området, for vi kan i Peerboard komme med med input, der gør, at de professionelle kigger dybere indad, vi stiller spørgsmål, som de professionelle ikke vil stille - og noget af det vigtigste er også, at hvis har været psykisk syg eller pårørende, så har man været vant til så meget negativt og ikke kunne bruges positivt til noget. Med Peerboard er det forvandlet til, at det at have været psykisk syg faktisk kan bruges positiv. Det er det, der er essensen i det, at man nu kan opleve at have værdi og være værdiskabende, siger Klaudia Kristensen.

Psykiatriens Peerboard mødes typisk i Aalborg, mens deltagerne kommer fra hele Nordjylland med stort set alle typer af lidelser inden for det psykiatriske område.