Foto: Rigspolitiet

Nordjyllands Politi: Målrettet hastighedskontrol på vej

Fra på mandag gennemfører politiet en målrettet indsats mod bilister, der kører for stærkt.

Fra mandag den 7. maj og frem til søndag den 13. maj gennemfører politiet i hele landet en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Formålet er at få bilister, der kører for stærkt til at fjerne foden fra speederen, at dermed nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Mange trafikuheld skyldes nemlig ofte for høj fart.

Kontrollen foregår primært på uhelds- og hastighedsbelastede vejstrækninger.

- Vi kan se, at politiets hastighedskontroller virker. Det er lykkedes at nedbringe hastigheden på udvalgte landevejsstrækninger, hvor politiet har foretaget særligt målrettede kontroller, og vi kan se, at hastigheden er faldet betydeligt mere her end på resten af vejnettet, siger Christian Berthelsen, der er fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter: Derfor fortsætter vi det gode arbejde blandt andet med denne kontrol.

Hvorfor indsats mod hastighed?

  • For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
  • I næsten halvdelen af alle dødsulykker med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.
  • I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser medføre meget alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister, hvis de påkøres.
  • For høj hastighed er en faktor i 52% alle dødsulykker i trafikken.