LIGE NU:

Nordjysk MF'er: Hæv straffen for grov vold

Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen(V) mener, at straffen for grov vold skal hæves. Derfor har han nu bedt Justitsministeren om en redegørelse over de sidste års domme.

Det nordjyske folketingsmedlem mener, at der bliver givet alt for milde straffe, når der skal afsiges dom i sager om grov vold. Derfor har han sat sig for at gøre noget ved sagen.

Han har rettet en henvendelse til Justitsministeren, hvor han beder ministeren om at redegøre for de sidste års domme i netop sager om grov vold.

Hans kritik af de milde straffe kommer ovenpå flere sager, hvor grov mishandling kun bliver givet en mild straf.

Han henviser blandt andet til en sag fra Odense, hvor det kun bliver straffet med 30 måneders fængsel, at man skærer en anden mands øre af.

- Det er jo sager, hvor ofret ender med at få både fysiske og psykiske mén. De straffe, der gives for den slags mishandling er ude af trit med befolkningens retsopfattelse, siger Preben Bang Henriksen.

Når Justitsministeren har svaret på hans henvendelse, vil de i Folketinget se på, om de kan og bør ændre strafferammen.

- Jeg tror, det vil føre til, at der bliver stillet et krav om højere straffe for den slags sager, der involverer grov mishandling, siger han.