Nordjysk viden

Foto: TV2/Nord

Aalborg Sygehus rådgiver de læger, der skal hente op de mod 50 sårede libyere, som transporteres til flyvestation Aalborg.

Inden lægerne bliver sendt af sted, bliver de undervist af infektionshygiejniske specialister på Aalborg Sygehus, så de undgår smittefaren fra patienterne, der har massiv forekomst af multiresistente bakterier.

Det er flyvestation Aalborg, som skal transportere de 50 patienter fra Mellemøsten til Danmark. Personalet fra flyvevåbnet bliver undervist i forebyggelse af smittespredning gennem afbrydelse af smitteveje, resistente mikroorganismer og særlige procedurer omkring håndteringen af de libyske patienter.

- Vi har brug for at vide, hvordan vi beskytter os selv mod de bakterier, vi ved libyerne har, og hvordan vi rengør vores udstyr og undgår, at hele flyet bliver inficeret. Der har Aalborg Sygehus som universitetshospital kompetencerne til at klæde os godt på, siger major og overlæge Michael Nielsen, der er eskadrillechef for den enhed, der skal af sted.

Aalborg Sygehus har desuden tilbudt at udarbejde et særligt "action card" til uniformslommen, så lægerne hurtigt kan genopfriske lærdommen.

Fra de patienter, der allerede er kommet til England og Tyskland, ved man, at patienterne har massiv forekomst af multiresistente bakterier. Blandt andet derfor tager de danske læger ekstra forholdsregler, inden de drager af sted.

I alt forventer man fire patientflyvninger med Flyvevåbnets Hercules transportfly, der er særligt indrettet til at transportere sårede.
Ud over de fastansatte læger og sygeplejersker gør Flyvevåbnet til transporterne brug af læger og sygeplejersker, som er ansat på offentlige sygehuse i Danmark - herunder også Aalborg Sygehus.

Forsiden lige nu