Nordjyske Bank noterer sig en fremgang på 43 procent på resultatet før skat. Foto: Henning Bagger, Scanpix

Nordjyske Bank går 43 pct frem: 329 millioner i overskud

Nordjyske Bank følger efter Spar Nord med kanonregnskab for 2017. Resultat før skat blev i 2017 på 329 millioner kroner.

Endnu en nordjysk bank kan melde om et godt resultat. Efter Spar Nord tidligere i dag kunne offentliggøre et årsresultat på lige under en milliard, følger Nordjyske Bank efter med et resultat før skat på 329 millioner kroner i 2017.

Resultat før skat stiger med ikke mindre end 43 procent og ligger nu på 329 millioner kroner mod 230 millioner kroner i 2016.

Herved forrentes egenkapitalen primo 2017 med 11,9 procent, og det overstiger således bankens strategiske målsætning om en egenkapitalforrentning på 9-11 procent. Når der korrigeres for goodwill og kunderelationer ligger forrentningen af egenkapitalen primo 2017 på 15,2 procent før skat:

- Ledelsen er meget tilfredse med det foreliggende årsregnskab. Resultatet og bankens robuste kapitalforhold giver mulighed for at udbetale 81 millioner kroner i udbytte og det er 10 procent mere end sidste år. Vi høster nu for alvor gevinsterne af fusionen for tre år siden samt af de seneste års fokus på kundepleje. Det er medarbejdernes fortjeneste, at det er lykkedes så godt, forklarer adm. direktør Claus Andersen i en pressemeddelelse. 

Adm. direktør Claus Andersen, Nordjyske Bank. Foto: PR-foto

Nordjyske Bank vil for 2017 udbetale 30 procent af årets resultat før skat til aktionærerne. Der er reserveret 81 millioner kroner til udbytte, svarende til et udbytte på 4,40 kroner pr. aktie.

Bankens nedskrivninger falder markant til 60 millioner kroner. Det er et fald på 63 procent i forhold til 2016 og skyldes ikke mindst forbedrede afregningspriser for landbruget i 2017.

Den positive økonomiske udvikling i Danmark betyder samtidigt højere aktivitet på udlånsområdet. Bankens udlån er løftet markant med 9,2 procent svarende til en milliard kroner til 11,8 milliarder kroner:

- Vi har en strategisk målsætning om at øge vores udlån med 2-4 procent om året. I 2017 overgår vi denne
målsætning med flere længder trods stigende konkurrence, og det tillægger vi både den høje
kundetilfredshed og at investeringsvilligheden er blevet større. Det er glædeligt og vidner om, at vi nu for
alvor har sluppet den økonomiske krise, pointerer Claus Andersen videre.

Nordjyske Bank forventer en basisindtjening i intervallet 340-390 millioner kroner. Nedskrivninger
forventes at blive på samme lave niveau som i 2017 - nemlig i intervallet 50-75 millioner kroner. Dette er
dog forbundet med usikkerhed relateret til landbrugets økonomiske udvikling. Usikkerheden er ikke mindst
relateret til noteringspriser for svin.