LIGE NU:

Nordjyske kommuner er bekymrede over regeringsudspil om affald

Regeringens forslag om at privatisere både håndtering og genanvendelse af danskernes husholdningsaffald, høster ikke mange roser her i Nordjylland. Flere nordjyske politikere er bekymrede.

Det er en skrivebords-model, der ikke holder i virkeligheden. Sådan lyder det fra Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) om regeringens udspil til at privatisere affaldshåndteringen.

- Det er en dårlig ide, og jeg synes, man skal tænke sig om igen, siger borgmesteren og tilføjer:

- Det er et problem, fordi vi kan komme i en situation, hvor vi mister kontrollen over affaldet. Vi har i kommunerne arbejdet målrettet på genanvendelse, så jeg frygter, at der vil ske en langsommere fremdrift af hele den grønne omstilling, hvis området bliver privatiseret.

- Det er en dårlig ide, og jeg synes, man skal tænke sig om igen, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen

For selv om ideen bygger på grønne værdier om at genanvende mere affald, så er en liberalisering af sektorenen rigtig dårlig idé. Det mener man hos affalds-virksomheden Reno Nord.

Her frygter man, at prisen kommer til at stige for den enkelte forbruger - og at man mister kontrollen med det danske affald og dermed afbrændingen af plastik, der er den største kilde til CO2-udledning.

- Vi er bekymrede for, at vi ikke længere kan følge affaldet, og hvor det ryger hen, vi vil gerne, at kommunerne kan holde øje med hvor f.eks. plastik og metal ender henne - både i forhold til genanvendelse og for at affaldet ikke bliver kørt ud på de europæiske motorveje, siger Kristoffer Hjort Storm - der er ud over at være medlem af Aalborg Byråd for Dansk Folkeparti også er formand for affaldsselskabet Reno-Nord.

Reno-Nord er ejet af Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

- Vi vil gerne kunne følge hele kæden af affald, så vi sikrer, at det havner de rigtige steder, siger Kristoffer Hjort Storm

I Frederikshavn falder regeringens forslag heller ikke i god jord hos SFs Christina Lykke Eriksen, der er byrådsmedlem.

- Denne konkurrenceudsættelse af, hvad der efter SF’s opfattelse er kritisk infrastruktur, vil jeg advare kraftigt imod, da den handler om at få det billigst muligt, og så er den miljømæssige ambition nedprioriteret – både det ydre miljø og arbejdsmiljøet, skriver hun i et åbent brev til kanalfrederikshavn.dk.

Hun understreger, at Frederikshavn i 2018 privatiserede indsamlingen af affald, en opgave der gik til selskabet Remondis, som kommunen dog efterfølgende valgte at droppe til opgaven.

- Opgaven overgik til selskabet Remondis, som imidlertid havde givet et så skrabet bud på opgaven, at firmaet var nødt til at trække så store veksler på de ansatte, at de i foråret 2019 nedlagde arbejdet i protest mod det arbejdsmiljø, Remondis tilbød dem. Det betød, at der ikke blev samlet affald ind i Frederikshavn.
Byrådet greb ind og løste problemet på den eneste rigtige måde: Remondis blev fyret, og Forsyningen hjemtog opgaven, som nu forvaltes upåklageligt, mener Christina Lykke Eriksen.

- Det er et problem at privatisere, fordi kommunerne måske mister kontrollen over affaldet, siger Thomas Kastrup-Larsen

- Kommunalt selvstyre spillet fallit

Dansk Byggeri ser dog regeringens længe ventede affaldsplan anderledes positivt, idet han stiller større krav til både borgerne og private virksomheder om at sortere deres affald. Og hvis forslaget føres ud i livet, vil kommunerne få frataget en del af deres selvbestemmelse omkring affaldssortering til fordel for fælles nationale retningslinjer for sortering af affald.

- Vi ser det som en politisk anerkendelse af, at modellen med kommunalt selvstyre på affaldsområdet har spillet fallit og er glad for, at regeringen nu lægger en grobund for et spirende erhvervsliv på affaldsområdet, i stedet for at behandle affaldsressourcerne i et rent offentligt regi. Det er nemlig ikke lige meget, hvordan du sorterer affaldet, hvis det skal genanvendes bedst muligt bagefter, siger miljøchef Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.

 

Mai Villadsen, klimaordfører for Enhedslisten er imod regeringens planer om at privatisering affaldsområdet - se klippet og hør hvorfor

Dansk Byggeri tolker regeringens udspil således, at den måde, man i mange år har brændt affald af på, belaster klimaet unødigt. 

- Vi er nu ved at se begyndelsen til enden på de store forbrændingsanlæg. Det er på høje tid, at også politikerne erkender, at det ikke længere går at brænde værdifulde ressourcer af, som lige så godt kan genanvendes. Det efterlader samtidig et stort ansvar hos industrien, der skal være bedre til at benytte genanvendte ressourcer. Men det er der meget der tyder på, at den er, siger miljøchef Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.

Koster på fjernvarmen

Fjernvarmesektoren og danske kommuner udtrykker skepsis over for regeringens forslag om, at omlægge affaldsforbrændingen. De er bekymrede for, hvad det kommer til at betyde for fjernvarmepriserne, skriver Politiken.

23 forbrændingsanlæg leverer således over 20 procent af borgernes varme via fjernvarmeselskaberne.

Regeringen har dog ikke præsenteret noget egentligt bud på, hvad der så skal være i stedet. Og det vækker undren.

- Affald fylder 20-25 pct. i fjernvarmen i dag. Hvis man vil fjerne det, skal det erstattes med noget andet. Hvor hurtigt skal det gå, og hvad skal træde i stedet for? Vi er dybt bekymrede for, at man indtil videre ikke har forholdt sig til det. Hvad vil det betyde for fjernvarmeprisen? Den slags betragtninger er man nødt til at have med, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.