LIGE NU:

Nordjyske kommuner i knibe får millionhjælp

Otte nordjyske kommuner får del i et nationalt særtilskud til kommuner med dårlig økonomi. I alt 127 millioner kroner skal fordeles i regionen.

Halvdelen af landets kommuner har så dårlig økonomi, at de nu får et særtilskud på i alt 586 millioner kroner - heriblandt flere nordjyske kommuner.

I alt 127 millioner kroner bliver fordelt til otte forskellige nordjyske kommuner. Der er tale om Morsø, Thisted, Brønderslev, Frederikshavn, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Jammerbugt og Hjørring Kommune.

Samtidig gives der på landsplan adgang til lån for i alt 300 millioner kroner til kommuner, som er kommet i klemme med budgetlægningen.

De nye tilsagn kommer få dage efter, at regeringen som led i valgkampen gav tilsagn om lånemuligheder for 2,2 milliarder kroner som led i regeringens vækstpakke.

De nye millioner er til gengæld ikke valgkamp men led i økonomiaftalen for 2012 med Kommunernes Landsforening.

Her blev det aftalt ekstraordinært at forhøje særtilskudspuljen til kommuner i hele landet til 550 millioner kroner. Det er 50 millioner kroner mere end i 2011. Desuden finansierer kommunerne i hovedstaden selv imellem sig en særtilskudspulje til fordeling til vanskeligt stillede hovedstadskommuner.

I forbindelse med økonomiaftalen blev det også aftalt at afsætte en særlig lånepulje på 300 millioner kroner til kommuner, som har fået problemer, fordi de valgte at bruge egne skøn over indtægter i stedet for statsgarantien.

De står med en efterregulering, efter de valgte at selvbudgettere indtægtsgrundlaget i budgettet for 2009.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har på baggrund af ansøgninger fra kommunerne fordelt tilskud til i alt 44 kommuner landet over, som vurderes at være i en økonomisk vanskelig situation. Desuden er fordelt særlig låneadgang til i alt 18 kommuner, hvor efterreguleringen udgør et pres på kommunens økonomi.

Med tilsagnet fra Indenrigsministeriet kan kommunerne nu indregne de ekstra penge i forbindelse med budgetlægningen for 2012.

Bertel Haarder erkender dog, at ikke alle kommuner jubler:

- Det er langt fra alle kommuner, der har fået, hvad de bad om, og jeg er ked af, at jeg har måttet skuffe nogen, siger han.