Foto: Torben Lykke Larsen

Nordjyske landmænd drukner i "datotyranni"

Landmændene skal overholde 80 forskellige datoer, hvis de avler planter. Det er umuligt at overholde datoerne, med årets vejr. Nu må det være nok, mener landboforeningen Agri Nord.

Nordjyske landmænd er ved at drukne i det, de selv kalder "datotyranni". Hvert år kommer der stadig flere frister for, hvornår landmændene for eksempel skal være færdige med at høste afgrøder, så græs og køre gylle ud. I år er problemet aktualiseret af, at mange marker står under vand lige nu.

En af de landmænd, hvis mark har stået under vand, og derfor ikke er høstet, er Carsten Søborg.

-Jeg skulle have sået tidlig vintersæd, og det skulle jeg have gjort inden 7. september. Og det er umuligt på grund af vejret, fortæller landmænd Carsten Søborg.

Foreløbig har mejetærskeren ikke kunnet køre i landmand Carsten Søborgs 20 hektar med vinterhvede, uden at sætte sig fast i den dyngvåde mark. Det betyder samtidigt, at efterafgrøden ikke er kommet i jorden inden den dato, den skulle have været det.

Lige omkring 80 datoer er der, som landmændene i årets løb skal overholde i planteavlen. Gør de ikke det, kan de risikere at blive reduceret i hektarstøtten. Og i de senere år er der bare kommet flere og flere datoer fra EU og de danske miljømyndigheder. Nu må det være nok, mener landboforeningen Agri Nord.

-Man tilsidesætter det begreb, der hedder godt landmandsskab. Hvis ellers vejr og vind vil det vel, så kan man overholde de datoer. Men når vejr og vind opfører sig, som i hele 2015, så giver de datoer ingen mening, Carl Christian Pedersen, Formand Agri Nord.

Afgrøderne er modnet sent i år og som i landmand Carsten Søborgs tilfælde er markerne tilmed blevet oversvømmet på det seneste, fordi et nærliggende vandløb er gået over sine bredder, da det har regnet meget.

- Det er umuligt at drive landbrug efter en kalender, det kan ikke lade sig gøre, siger Carsten Søborg.

Ikke kun Carsten Søborg, men mange nordjyske landmænd har lige nu problemer med at overholde myndighedernes mange datoer. Derfor er apellen fra Agri Nord:

- Afskaf skidtet, det synes jeg egentlig vil være rigtig godt, siger Carl Christian Pedersen, Formand Agri Nord.