Nordjyske museer modtager millioner

Museer langs den nordjyske kyst har fået en millionbevilling til at kunne dokumentere historien om tyskernes efterladte bunkere

VELUX fonden har doneret 3,2 millioner kroner til projektet "Atlantvolden i Nordjylland", som er et samarbejde mellem Museum Thy, Vendsyssel Historiske Museum, Museumscenter Hanstholm, Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet og Nordjyllands kystmuseum.

"Atlantvolden i Nordjylland" er et projekt, der handler om alle de bunkere, der er langs kysten i Nordjylland. For særligt Nordjyllands kyster bærer stadigt tydeligt præg af den tyske besættelse 1940-45 i form af de mange betonbunkere, der udgør resterne af Atlantvolden. Bunkerne udgør stort set de eneste autentiske bygningsmæssige levn fra besættelsestiden. Projektet sigter på at undersøge og formidle de anlæg, også de mere "usynlige," som man fortsat finder i landskabet. Projektet vil omfatte mikrohistoriske lokalstudier om Atlantvolden og dens virkningshistorie i landsdelen, både under og efter besættelsen.

Projektet vil desuden omfatte et ph.d.projekt, som undersøger Atlantvolden som kulturarv og dens museale formidling. Endelig vil projektet omfatte udarbejdelse af stedbunden formidling af de vigtigste anlæg i det nordjyske landskab.

Til disse dele kommer for Kystmuseets vedkommende nøjere undersøgelse af to temaer, nemlig dels en undersøgelse af anlæg genbrugt af det danske forsvar i Den Kolde krig, herunder en undersøgelse af, hvilke overvejelser der blev gjort ved ibrugtagningen af anlæggene, og dels en undersøgelse af brugen af bunkere til det, som de ikke er beregnet til. Det vil sige den umiddelbare efterkrigstids brug af bunkere til for eksempel vandrerhjem, genbrug som for eksempel garager, redskabsrum og graffitivæg, og mere systematisk som f.eks. vin- og ostelager, kunst- og kulturprojekter, i linjen fra skampletter til kulturminder.