Aalborg Forsyning, Varme sponsorerede sidste sæson Aalborg Håndbold og Aalborg DH for 500.000 kroner. Den aftale vil Forsyningsudvalget forny. Også selvom både forsyningsselskabet selv og flere politikere mener, det er spild af skatteydernes penge. Foto: Daniel Mikkelsen

Nordjyske varmeforsyninger sammenlægges

Det er Nørresundby Fjernvarmeforsyning og Aalborg Forsyning, Varme der skal lægges sammen. Det sker allerede fra 27.maj i år.

Nørresundby Fjernvarmeforsyning bad i 2013 om at få belyst de økonomiske konsekvenser ved en sammenlægning med Aalborg Forsyning, Varme. Det resulterede i, at et flertal på en ekstraordinær generalforsamling takkede ja til sammenlægning af de to forsyninger - og parterne har nu skrevet under på den endelige aftale.

Overtagelsen af Nørresundby Fjernvarmeforsyning er som udgangspunkt omkostningsfri for Aalborg Forsyning, Varme.

- Sammenlægningen vil for de fleste af vores forbrugere betyde en mindre varme-pris, da såvel satsen på fast afgift som forbrug pt. er lavere, og desuden er en omfattende ledningsudskiftning uden speciel opkrævning et led i aftalen, siger Anette Valentin, formand for Nørresundby Fjernvarmeforsyning.

Fjernvarmeforsynings ledningsnet har en gennemsnitlig højere alder end nettet i Aalborg, og det skal nu i forbindelse med sammenlægningen bringes på samme niveau som i Aalborg.

- Der vil være tale om et større renoveringsprojekt, der samlet set vil koste ca. 54 mio. kr. Og på grund af projektets omfang vil renoveringen ske over 5 år. Det gode ved renoveringen er jo, at ledningstabet i Nørresundby falder fra ca. 13 % til ca. 6 %. Det vil sige, at vi i Nørresundby kommer til at udnytte varmen bedre, og at vi derfor får en hel del energibesparelser ud af renoveringen, forklarer Flemming Mostrup Kielgast, chef for Energi og Renovation i Aalborg Kommune.

De to varmeforsyningers systemer er allerede koblet sammen. Det betyder desuden, at der ikke skal etableres nye pumpestationer eller transmissionsledninger i forbindelse med sammenlægningen.