Foto: Per Frank Paulsen

Nordsøen bruges som losseplads

Havet bruges fortsat som losseplads til stor frustration og økonomisk belastning for vestkystens kommuner.

En halv million husstandscontainere med hver 40 kilo affald tømt ud i havet hvert eneste år langs den jyske vestkyst. Så meget - 20.000 tons affald årligt - skønnes brugerne af Nordsøen hvert år at tilføre havet.

I en kamp mod affaldsdyngerne, der netop nu kan beses langs de vestjyske stande, forsøger de 11 vestkystkommuner i et koordineret beredskab at bekæmpe forureningen af Nordsøen, som er en hård belastning af kommunerne.

De har i gennemsnit i årene 2007-2009 hvert år brugt over syv millioner kroner til rensning af kysterne for affald og olie.

I dag, mandag, rydder Hjørring Kommune op på stranden mellem Tornby og Løkken efter et olieudslip. Det vil tage omkring en uge før stranden igen er fri for olie.

/Ritzau/