LIGE NU:

NT udbudsrunde afgjort

Nordjyllands Trafikselskab har afsluttet en udbudsrunde, og der er valgt entreprenører til en række busruter i Nordjylland.

De nye entreprenører
14. udbud er nu afsluttet. NT?s bestyrelse har valgt de entreprenører, som skal udføre kørslen på en del af NT?s ruter.

Jammerbugt Kommune
Det drejer sig om rute 205, 207, 560, 562, 563, 580 og 600 kører som lokalruter i Jammerbugt Kommune.

Hjørring Kommune
Rute 218, 720, 721, 761, 762, 763 780, 781, 782, 783 og 784 kører som lokalruter i Hjørring Kommune.

Rebild Kommune
Rute 380, 381, 382 og 383 kører som lokalruter i Rebild Kommune.

Vesthimmerland Kommune
Rute 520, 521 og 522 kører som lokalruter i Vesthimmerland Kommune.

25 busser i spil
Kørselsomfanget for de i alt 25 ruter, som 14. udbud omfatter, er ca. 30.000 køreplantimer pr. år fordelt på 25 busser.

60 tilbud
15 firmaer afgav i alt 60 tilbud på kørslen.
De nye kontrakter træder i kraft den 11. januar 2009. Kontraktlængden er 1½ år for ruterne i Hjørring kommune og 3½ år for de øvrige ruter.

Koordineringsprojekt i Hjørring
Hvad angår ruterne i Hjørring kommune er årsagen, at Hjørring Kommune og NT planlægger at gennemføre et koordineringsprojekt vedr. skolekørslen og kollektiv trafik, der forventes at træde i kraft i august 2010.
For de øvrige ruter er kontraktlængden på 3½ år som en konsekvens af, at NT?s køreplanskifte flyttes fra januar til juni fra 2010.

Hvem kører hvor
NT?s bestyrelse besluttede at tildele Fjerritslev Busserne fire ruter, Hjørring Citybus A/S tildeles syv ruter, Tversted Taxi og Minibusser tildeles tre ruter, Terndrup Taxa og Turistbusser tildeles fire ruter, Vesthimmerlands Rute og Turist A/S tildeles tre ruter, Stoltze?s Taxi- og Turistbusser tildeles to ruter, mens Tylstrup Busser A/S og Sindal Busservice tildeles en
enkelt rute hver.

Tilbud valgt
Tilbuddene er valgt ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet, hvor prisen er vægtet 75 pct., kvalitet af drift 15 pct. og kvaliteten af busmateriel 10 pct.
Prismæssigt er der store udsving i forhold til de nuværende priser.

Prisfald i Hjørring Kommune
For kørslen i Hjørring Kommune er der tale om et samlet prisfald på 5,0%.

Prisstigning andre steder
For de øvrige kommuner bliver der tale om prisstigninger:
5,2% i Vesthimmerland
10,4% i Jammerbugt
16,6% i Rebild Kommune.

Gennemsnitligt stiger priserne med 4,8%, svarende til en samlet stigning på 0,6 mio. kr. årligt.