Foto: Michael Andersen

Nus koen - det betaler sig

Overraskende analyse viser, at indtjeningen vokser med ekstra folk i stalden.

Landmand Poul Jess ved Vrå har 145 køer, og han er det gode eksempel på, at det betaler sig at have folk nok til at passe dem. I hans tilfælde en fodermester og en elev foruden ham selv.

- Det glæder mig, at vi nu har det sort på hvidt. Men det er, hvad jeg altid har sagt: Vi skal have folk nok til at passe køerne ordentligt, lyder det fra Poul Jess.

Landbo Nord har analyseret over 200 regnskaber fra nordjyske kvægbrug. Og det viser sig, at de 20 procent, der har den største indtjening, når plusser og minusser er gjort op, også har de største lønudgifter. Ja faktisk er udgiften pr. ko mellem 200 og 500 kroner højere end gennemsnittet. Så populært sagt kan det betale sig at nusse koen.

- Vi bruger analysen til at vise nogle landmænd, at de skal ansætte flere hænder, og det skal vel at mærke være kvalificeret arbejdskraft, siger chefrådgiver Anne-Mette Søndergaard fra Landbo Nords kvægrådgivning.

De ekstra hænder i stalden betyder, at problemer med køernes trivsel kan tages i opløbet. Køerne bliver mindre syge og giver i sidste ende mere mælk. Dødeligheden mindskes også. Og fordelene mere end opvejer de ekstra udgifter.

De gamle normtal for hvor mange køer en enkelt person kan passe, er ifølge Landbo Nord fra en tid, hvor køerne ikke gav så meget mælk, og hvor driften var knap så intensiv. Anne-Mette Søndergaard kalder tallene oldnordiske.

- Problemet er, at bankerne sidder med de her gamle regneark, så det kan være svært for de landmænd, der er økonomisk pressede, at overbevise bankerne om, at de skal have lov at ansætte flere folk, siger Anne-Mette Søndergaard.

I stalden hos Poul Jess er det sund fornuft, at der er god økonomi i at være et skridt foran.

- Det der med at gøre det hele med det halve mandskab, den holder ikke i længden, lyder det fra Poul Jess.