Vejdirektoratet påbegynder vejarbejde på vejen mellem Aabybro og Vadum. Foto: Thomas Gaardsmand

Ny asfalt på Thisted Landevej/Aalborgvej

Vejdirektoratet foretager vejarbejde mellem Vadum og Aabybro fra 17. august til 16. september.

Asfaltbelægningen på Thisted Landevej/Aalborgvej, rute 11/55 mellem Vadum og rundkørslen ved Thisted Landevej, Aabybro, trænger til udskiftning. Vejdirektoratet vil udføre dette vejarbejde fra 17. august til 16. september.

Arbejdet vil få betydning for trafikken i området i hele perioden. Af hensyn til trafikafviklingen vil arbejdet hovedsagligt foregå udenfor myldretid.

Om natten vil der blive etableret signalregulering af trafikken. I dagtimerne vil trafikken blive reguleret med midlertidige opstribninger og/eller kegler i vejmidten.

Der vil være perioder med delvis manglende afstribning, og trafikanterne bedes derfor udvise særlig agtpågivenhed.

Vejdirektoratet opfordrer til, at trafikanterne overholder hastighedsbegrænsningerne og viser hensyn til vejarbejderne og øvrige trafikanter.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de problemer, der måtte opstå, og opfordrer bilisterne til at orientere sig om situationen på www.trafikken.dk.