Ny energi- og miljøskole

Uddannelsescenteret MARTEC og erhvervsskolen EUC Nord i Frederikshavn sætter alle sejl til med etableringen af en ny energi- og miljøskole. Den skal styrke forskning, uddannelse og erhvervsudvikling inden for grøn og bæredygtig teknologi.

<b>Grøn bølge</b>
I Frederikshavn er der fuld kraft på den grønne bølge. Senest har byens maritime uddannelsescenter MARTEC i samarbejde med EUC Nord, Vækstforum, Aalborg Universitet og flere private virksomheder meldt sig ind i kampen med etablering af en banebrydende energi- og miljøskole.

<b>Fremtidens energi</b>
Målet er at skabe både en fysisk og en virtuel skole, som dels kan udbyde undervisning og dels kan skabe yderligere netværk og samarbejde med private virksomheder på energi- og miljøområdet. Det fortæller Erik Møller, der er direktør på MARTEC.

- Ved at samle den nyeste teknologi og tværgående know-how på de to sammenbyggede skoler kan vi styrke kompetencerne både på uddannelsesinstitutionerne og ude i virksomhederne. Med den nye skoles faciliteter kan vi bl.a. lave målrettede forsøg med vindenergi, solvarme og energistyring. På den måde kan vi kombinere den seneste viden fra forskningsområdet med erhvervslivets erfaringer og konkrete udviklingsbehov. Det vil uden tvivl resulterer i et løft af virksomhedernes viden og konkurrenceevne, siger Erik Møller.

<b>Første i verden</b>
Den nye energi- og miljøskole på MARTEC og EUC Nord vil give Frederikshavn et afgørende videns- og kompetenceløft i arbejdet med at sætte byen på såvel Danmarks- som verdenskortet inden for grøn og bæredygtig teknologi.

Frederikshavn Kommune har en målsætning om, at sikre en fuldstændig forsyning af byen med vedvarende energi inden 2015. Projektet går under navnet Energibyen Frederikshavn, og bliver det en succes, vil Frederikshavn blive den første by af slagsen i verden. Bedriften forventes at virke som et globalt udstillingsvindue ikke blot for Frederikshavn men for hele Nordjylland.

- I Nordjylland har vi en særlig styrkeposition inden for vedvarende energi, som vi skal forstå at udnytte. Vi har bl.a. et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø, som ikke mindst bygger på et konstruktivt samarbejde mellem vidensinstitutionerne og erhvervslivet. Samtidig har vi en rigtig sund iværksætterkultur, som avler mange nye idéer. Dem skal vi fortsat opfange og støtte, så de kan udvikle sig til bæredygtige forretningskoncepter, siger Finn Kjærsdam.