Foto: Ib William Christensen

Ny fredning i Hammer Bakker

Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) er efter års uenighed tilsyneladende nået til enighed, og har netop rejst en fælles fredningssag for 165 ha i det naturskønne og stærkt kuperede Hammer Bakker lige nord for Vodskov i Aalborg kommune.

Det nye fredningsforslag lægger op til at fortsætte samme linje som i dag, men at have fokus på naturindholdet i området.

- Områdets store natur- og landskabsværdier rummer potentialer, som i dag ikke realiseres fuldt ud, og på denne baggrund er der indarbejdet retningslinjer for den fremtidige pleje, som sikrer at naturindholdet i området styrkes, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

I foråret 2010 viste to nye sager, at der er ændret på denne restriktive praksis, da Naturklagenævnet omgjorde Fredningsnævnets afslag på byggeri, og i stedet meddelte dispensationer, idet Naturklagenævnet henviste til, at der ikke kunne meddeles afslag med hjemmel i den eksisterende kendelse.
Med de seneste dispensationer er der åbnet for en ny linje med en mere flydende grænse imellem natur og bygninger, såfremt der kan argumenteres for et behov.
Fredningsforslaget lægger derfor op til en entydig grænse imellem institutionsområde og natur, så institutionerne og deres nære omgivelser ikke skal indgå i fredningen og fremover i stedet skal reguleres efter en lokalplan.

Endelig lægger fredningsforslaget op til, at den nuværende offentlige adgang - uanset ejerforhold - forbliver den samme, således at offentligheden som udgangspunkt kan færdes frit overalt i området.

Området har været fredet siden 1961, men den eksisterende fredning er utidssvarende og har været præget af mange dispensationsansøgninger.