LIGE NU:

Ny handlingsplan og ny jobcenterchef

Hjørring Kommune forsøger nu at sætte turbo på at få nedbragt antallet af sygedagpengesager. En ny handlingsplan for sygedagpengesager er netop vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune.

- Formålet med planen er at sikre en hurtigere, mere effektiv og mere målrettet sagsbehandling i sygedagpengesagerne. De sygemeldte skal hurtigere tilbage til arbejdet. Og så er målet at spare penge, siger Michael Duus, som netop er udpeget til ny jobcenterchef hos Hjørring Kommune.
Han overtager jobbet efter Jørn Bak som for få uger siden forlod jobbet i protest over politisk pres om at spare millioner på området.

Med den nye handlingsplan forventer Michael Duus at omkostningerne falder med 11 millioner kroner - men det giver stadig arbejdsmarkedsudvalget et minus på budgettet på omkring 22 millioner kroner.

Alligevel er der politisk tilfredshed.
- Vi sætter ind over en bred kam for at sikre, at den sygemeldte hurtigere kan vende tilbage til arbejdet. Det er spild af liv, hvis syge mennesker af de forkerte årsager mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige konsekvenser for den enkelte, og der er store økonomiske gevinster ved en effektiv indsats på sygedagpengeområdet - både for kommune og borger, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Sven Bertelsen (Lokallisten).
Den netop vedtagne handlingsplan indeholder en række initiativer, der samlet skal bringe sygemeldte hurtigere tilbage til arbejdet, og nedbringe antallet af personer på sygedagpenge.
Handleplanen omfatter blandt andet:
o Oprettelse af et særligt team med fokus på langvarige sygedagpengesager.
o Tidlig inddragelse af visse sygemeldte borgere i udarbejdelse af egen ressourceprofil.
o Etablering af resultatlønsordning for sagsbehandlere i sygedagpengeafdelingen.
o Visitation af sygedagpengemodtagere til anden aktør.
o Øget kapacitet til arbejdsprøvninger.
o Arbejdsgange optimeres
o Et fælleskommunalt rehabiliteringsprojekt
o Samarbejde med DI om fastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

Det er de seneste års positive udvikling i beskæftigelsen, som har bevirket, at der i dag er næsten lige så mange sygemeldte som ledige på arbejdsmarkedet. På landsplan er kommunernes udgifter til syge dagpenge eksploderet, og kommunerne har svært ved at overholde budgetterne.
Med den netop vedtagne handlingsplan forsøges Hjørring Kommunes budgetubalance reduceret med 11 millioner kroner i 2008.

Handleplanen bliver behandlet af Økonomiudvalget den 11. marts.