Foto: Ib William Christensen

Ny måde at høste på skal redde dyreliv

Naturfredningsfolk, jægere og landmænd er gået sammen og har udviklet en ny måde at høste på, som giver vildtet en chance for at komme væk, når der høstes.

De fleste landmænd har prøvet det. At komme til at slå et dyr ihjel med deres mejetærsker. Normalt når landmænd høster en mark, starter de ude ved kanten og høster indad mod midten. Men den metode fanger vildtet på marken.

- Vildtet har svært ved at komme væk, når vi har høstet striber rundt om marken, fortæller Anders Rishøj Jensen, der er marvildtsrådgiver. 

Nu har jægere, naturfolk og landmænd i samarbejde udviklet en ny vildtvenlig høstmetode. I stedet for at starte rundt langs kanten, høster man først de to kanter, og derefter fra midten og udefter.

- Det virker, fordi vildtet har mulighed for at forlade marken. Der er ikke en unaturlig barriere, som de ikke tør springe igennem, siger markvildsrådgiver Anders Rishøj. 

Landmænd kan være konservative, specielt når det handler om hvordan en mark skal høstes.  driftlederClaus Jensen og dog ikke bange for at lære nyt.

- Jeg kan godt lide, at der er nogle der tør tænke tingene lidt anderledes, og hvis vi kan se, at det er noget, der er til gavn for vildtet, så vil jeg personligt gerne gøre det, fortæller han.