Folkeskolen, elever, læring, lærere

Nye eksamens-datoer for folkeskole-elever

Regeringen har meldt nye datoer ud for folkeskolens afgangsprøver.

De skriftlige eksaminer kommer til at ligge i perioden 13.-23. maj.

De mundtlige prøver kommer til at ligge i perioden 3.-26- juni.

Regeringen går efter, at eleverne kan komme tilbage i skole fra på mandag.