LIGE NU:

Nye regler for gylletanke

Nordjyske landmænd hilser skrappere krav velkomne.

Det skal være slut med gylleudslip i åer og vandløb, derfor har regeringen nu strammet reglerne for hvordan landmænd skal bruge deres gylletanke.
Hos landmand Hans Jørgen Boel i Bjergby ved Hjørring hilses de skrappere krav velkomne.
- Det er på tide, der sker noget, så vi i højere grad værner om miljøet, siger han og erkender, at landbruget selv godt kunne have gjort en indsats, før reglerne blev en realitet.
De nye regler betyder blandt andet, at der skal sættes lås på hovedafbryder til gyllepumpen, at pumperøret skal svinges ind over gyllebeholderen, når pumpen ikke bruges, og at de tilbageværende gammeldags spjæld fjernes. Desuden skal der monteres en timer, så der kun kan pumpes en tankfuld gylle af gangen fra tanken, ligesom der stilles skærpede krav til sikkerheden i forhold til tanke, der ligger nær vandløb.
Også LandboNord og Dansk Landbrug støtter nye gylle-krav:
- Vi skal sikre miljøet bedst muligt og undgå gylleudslip. Derfor er vi i Dansk Landbrug meget tilfredse med, at politikerne har kigget reglerne efter i sømmene og forbedret sikkerheden, siger Gert Karkov, viceformand i Dansk Landbrug.
Beslutningen om strammere sikkerhedsregler kommer efter en række udslip af gylle i årets første måneder. I den forbindelse tog Dansk Landbrug kontakt til Skov- og Naturstyrelsen for at få kigget på konkrete tiltag til at minimere risikoen for udslip. Det har nu ført til at regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har strammet reglerne.
For landmanden i Bjergby betyder det, at han må til lommerne og hoste op med et par tusinde kroner for at forbedre forholdene omkring gylletanken, men det gør han gerne.
- Det er utroligt, ingen før har fundet på det, når det kan gøres så simpelt og for få midler, siger Hans Jørgen Boel.
Dansk Landbrug er sikker på, at de nye sikkerhedsforanstaltninger vil minimere antallet af uheld og dermed sikre miljøet.