01:48

En tværfaglig gruppe er kommet med et mere enkelt og billigere forslag til en østlig forbindelse. Foto: Michael Kragmann

1 af 2

Nyt forslag til Limfjordsforbindelsen

En tværfaglig gruppe er kommet med et mere enkelt og billigere forslag til en østlig forbindelse.

I stedet for at bygge en ekstra tunnel, som Vejdirektoratet har foreslået, foreslår en gruppe bestående af personer med baggrund i trafik, planlægning og landskab at lave en ny og billigere østforbindelse.
Det betyder blandt andet, at man vil benytte nødsporet i tunnelen til en ekstra vejbane, og lede forbindelsen udenom industrien, så man derved sparer 1 milliard på ekspropriering. Forslaget løber op 2,4 milliarder kroner og er altså halvt så dyrt som Vejdirektoratets 5,4 milliarder.

- I 2050 vil centrum af byen være lige ved tunnelen, så der vil være lige så meget by øst for, som der vil være vest for, siger Jens Toft-Nielsen, landinspektør i gruppen.

Udover at spare penge vil denne løsning også være meget langsigtet, mener Jens Toft-Nielsen.