Nyt håb for Terndruplund-fonden

Efter næsten et års formålsløs kamp for at beholde en testamenteret ejendom nær Terndruplund er der nu tændt et nyt håb for bestyrelsen.

Folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) har nemlig bedt Skov- & Naturstyrelsen om at gå ind i sagen.

Husmand Ejler K. Nielsen havde testamenteret sine godt 20 tønder land marker og skov til Terndruplund-fonden for at sikre, at alle i området kunne få et rekreativt område nær byen.

Men Jordbrugskommissionen siger nej. Der er tale om en landbrugsejendom, som ikke uden videre kan overdrages til anden brug.

- Det kan simpelthen ikke passe, at hensynet til almenvellet ikke går forud for en stram fortolkning af landbrugslovgivningen. Derfor har jeg nu bedt Skov- & Naturstyrelsen undersøge, om der kan findes alternative løsninger, siger Flemming Møller Mortensen til TV2/Nord.

Terndruplund-fonden er hasteindkaldt til et møde hos Skov- & Naturstyrelsen allerede i morgen torsdag klokken 13, for at se om de alligevel kan efterleve Ejler K. Nielsens sidste vilje.