Fotograf: TV2/Nord

Nyt landkort skal målrette indsats

Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter vil hente den gamle sogneinddeling frem for at stille skarpt på, hvor de største problemer er i Udkantsdanmark.

Landdistrikterne er ikke kun problemer. Mange områder er faktisk velfungerende med arbejdspladser og gode boliger til en fornuftig pris.

Men der ér områder med problemer, og for at blive bedre til at målrette hjælpeordninger, vil regeringen lave et nyt kort over Danmarks landdistrikter.

På en landdistriktskonference torsdag i Sæby ved Frederikshavn oplyste ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen (S), at kortet vil opdele landet i de godt 2000 sogne, der vil blive inddelt i fire grupper lige fra centernære byområder, hvor mange bor i byer og tæt på en af de større byer, og til de ydre landdistrikter, hvor de fleste bor uden for byerne og væk fra de største byer.

Og det er i denne gruppe 4, udfordringerne især befinder sig.

Set over landet kan der være kommuner, hvor der i dele ikke er problemer, men hvor der i andre dele er behov for en hjælpende hånd, og det skal sognekortet være med til at tydeliggøre.

- Det er vigtigt for mig, at vi stopper med automatisk at sætte lighedstegn mellem ordet landdistriktsområde og problemer. At bo i tyndt befolkede områder kan være en kvalitet i sig selv, sagde Carsten Hansen.

- Der er ro og nærhed, mulighed for lokale fællesskaber og mennesker, som i langt højere grad end i byerne deler ansvaret for hinandens velbefindende.

Det nye danmarkskort ventes offentliggjort sidst i april.

Nogle af de problemer i landdistrikterne, der er taget hul på gennem forskellige initiativer, er de usælgelige spøgelseshuse, der skæmmer og hindrer udvikling, og den dårlige mobildækning, der gør det svært at drive virksomhed.

På konferencen sagde Carsten Hansen, at vækst ikke kun er noget, der skal ske omkring de store byer. Han henviste til, at regeringen som noget nyt har fastlagt tre principper for erhvervspolitikken i landdistrikterne.

De tre punkter går på, at væksten i by og på land skal ses i sammenhæng, at den skal bygge på lokale ressourcer og muligheder, og at den spirende vækst om nødvendigt skal understøttes økonomisk.