Foto: TV2/Nord

Nyt Universitetshospital har stor licitation

I forbindelse med byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital har Region Nordjylland afholdt licitation på den største entreprise.

Det udbudte entreprise omfatter opførelsen af det cirka 155.000 m2 store råhus. Entreprisen indeholder betonarbejde i form af støbning af kældre, søjler og etagedæk på hospitalsbyggeriet. Der vil desuden også skulle udføres jord - og kloakarbejde.

- Vi fik to tilbud ved licitationen på råhuset, og det laveste byd lyder på cirka 559 millioner kroner. Licitationsresultatet holder sig inden for det afsatte budget, og nu skal vi så lige bruge de kommende dage på at sikre, at tilbuddet er konditionsmæssigt, siger projektchef Niels Uhrenfeldt.

Planen er, at råhusentreprisen skal opstartes umiddelbart efter sommerferien og vare tre og et halvt år. Derefter forventes, at der kommer fart på byggeriet af det store universitetshospital, der skal stå klar 2020.

- Jeg er naturligvis glad for, at licitationen ser ud til at være gået, som vi håbede. Vi kan nu tage endnu et stort skridt i realiseringen af projektet, som jo er helt afgørende for, at vi også i de næste mange år kan fastholde og udvikle et sundhedsvæsen af højeste kvalitet i Nordjylland, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Regionen har også gennemført licitation på en byggepladsenterprise, som omfatter en række ydelser i forbindelse med etablering og drift af byggepladsen. Der kom to tilbud, og det laveste bud lød på cirka 84 millioner.

Begge licitationsresultater vil blive forelagt for Regionsrådet i juni. Det forventes, at der kan skrives kontrakt med de lavestbydende på begge enterpriser inden sommerferien.