Professor Svend Brinkmann fra Aalborg Universitet får 12,3 millioner fra Det Obelske Familiefond til sit forskningsprojekt om sorg. Foto: Simon Skipper, Scanpix

Obelske millioner skal bruges på sorg-forskning

15,3 millioner kroner. Så meget donerer Det Obelske Familiefond i denne omgang til fem nordjyske projekter.

Det Obelske Familiefond har for tredje gang i år tildelt en række nordjyske projekter fondsmidler. I alt støtter fonden i denne omgang fem projekter med 15,3 millioner kroner.

Den klart største donation går til Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.

Institutet modtager med professor Svend Brinkmann som frontfigur 12,3 millioner til et forskningsprojekt, der skal aftabuisere sorg og give ny viden på området. Projektet har titlen "Sorgens natur" og skal over fem år undersøge konsekvenserne af WHO's forventede indførelse af sorg som en psykisk lidelse. Hvor går for eksempel grænsen mellem almindelig menneskelig sorg og sorg som psykisk lidelse?

- At følge den diskussion er væsentlig i et moderne samfund, der søger at fjerne lidelsen fra tilværelsen. Man kan sige, at der findes nogle kulturelle forestillinger om kærlighed og død, lykke og lidelse, som danner baggrund for, hvordan vi forstår et fænomen som sorg. Vi vil derfor gerne bruge sorg som en slags nøgle, der kan åbne op for diskussioner og videre undersøgelser af disse kulturelle baggrundsforestillinger, og hvordan de har ændret sig, forklarer professor Svend Brinkmann

Det Obelske Familiefond støtter udover forskningen i sorg også et forskningsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at behandle mellemørebetændelse på et tidligere stadie og dermed undgå at lægge dræn i syge børns ører. Forskningsprojektet modtager to millioner kroner.

400.000 kroner går til et forskningsprojekt på Aalborg Universitetshospital, der skal undersøge, om lægemidlet Alandronat kan forebygge knogleskørhed hos patienter med lymfeknudekræft. Knogleskørhed er nemlig en af de hyppigste følgesygdomme af lymfeknudekræft og udgør både en stor gene for patienter, der rammes af sygdommen, og en økonomisk udgift til samfundet.

140.000 kroner gives til KFUM's Soldaterhjem i Aalborg, hvor man med projektet "Fitness for livet" vil forebygge psykiske sygdomme hos veteraner gennem fysisk træning. Fitness for Livet skal give veteranerne et mentalt og socialt frirum, så de under kontrollerede forhold kan vende tilbage til en forholdsvis normal hverdag igen.

De sidste 120.000 kroner, som Det Obelske Familiefond i denne omgang har doneret, går til en Per Kirkeby-skulptur, der skal stå i nærheden af Læsø Kunsthal på Østerby Strand.

Per Kirkeby er tæt forbundet med Læsø og har været en del af Kattegat-øens kunstnerliv i mange år. En skulptur skal fremover stå som et varigt minde om den forbindelse.