Officielt: Flertal lukker sygehusdrift i Dronninglund og Nykøbing Mors

Et flertal i regionsrådet har tirsdag aften vedtaget, at sygehusdriften i Dronninglund og Nykøbing Mors lukker.

Et flertal i regionsrådet har tirsdag aften vedtaget, at sygehusdriften i Dronninglund og Nykøbing Mors lukker.

På mødet, som varede hele eftermiddagen, stemte 26 for lukningerne, mens 10 var imod. Fire personer undlod at stemme. Det bekræfter regionens presseafdeling.

TV2/Nord talte forud for mødet med SF's Bente Lauridsen. Hun ville kæmpe for, at sygehuset i Hobro skulle nedlægges i stedet for Dronninglund. Dette forslag blev også bragt på bordet ved mødet, men her stemte 27 imod og kun 13 for.

Regionsrådsformand, Ulla Astman (S), siger i en pressemeddelelse:

- Den vedtagne struktur er med til at sikre robuste sygehuse i fremtiden. Regionen står over for en række udfordringer på sundhedsområdet så som en stram økonomi, stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser samt øgede krav til kvalitet og produktivitet. Derfor er der brug for, at vi tilretter strukturen, så vi kan fastholde et robust nordjysk sundhedsvæsen.

De to planer har stort fokus på udviklingen af patientforløb, og efter sommerferien tages der fat i at udvikle den del.

- Planerne fokuserer i høj grad på, hvordan vi fremover sikrer, at alle patienter oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum. Vi er godt i gang med dette arbejde, men planerne tegner et tydeligere billede af vores mål på området, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Den politiske beslutning om at lukke sygehusmatriklen i Nykøbing, betyder, at Sygehus Thy-Mors funktionerne samles på sygehusmatriklen i Thisted. Samtidig lukker sygehusmatriklen i Dronninglund og sygehusfunktionerne herfra flyttes til regionens øvrige sygehusmatrikler.

- Vi ønsker at styrke det faglige og økonomiske udgangspunkt for driften af Sygehus Thy-Mors. Den endelige profil for sygehuset er ved at blive beskrevet, og det ligger fast, at Thisted fastholdes som akutsygehus døgnet rundt. Lukningen af matriklen i Dronninglund sker som et led i en tilpasning af akutstrukturen og mod Nyt Universitetshospital. Samtidig kan vi opnå mere rationelle driftsvilkår for funktionerne, siger Ulla Astman (S).

Ved strukturbeslutningen opnås en besparelse på 10 mio. kr. i 2015 samt 40 mio. kr. i de kommende år.