LIGE NU:

Også sure gymnasieelever

Protester mod regeringen på gymnasier Også gymnasieleverne i Nordjylland er sure på regeringen, og vil bruge dagen i dag til at markere deres utilfredshed.

Gymnasieeleverne har i den anledning arrangeret demonstrationer i Århus og København.
Mange nordjyske elever forventes at tage til Århus.

Eleverne protesterer over de forventede nedskæringer, som er indeholdt i regeringens forslag til ny finanslov. Den kan betyde:
flere elever i klasserne
dårligere vejledning
mere brugerbetaling
flere lærerfri timer
dårligere arbejdsmiljø

Læs mere om de unges protester på www.stopnedskæringer.dk