Øjenkrog åben

Øregangen og Øjenkrogen blev erklæret for åbne. Det skete, da Institut for Syn og Hørelse holdt indvielse af deres nye lokaler. Instituttet, som årligt hjælper 9000 nordjyder, der har problemer med synet eller hørelsen, er åbent for alle, der har brug for råd, vejledning eller hjælpemidler.  

Lokaler og gange som "Øjenkrogen" og "Øregangen" er nu taget i brug hos Institut for Syn og Hørelse, der forleden officielt indviede de nye lokaler. Instituttet, der er en fusion af det tidligere Høreinstitut og Institut for Syn og Teknologi, rådgiver og vejleder årligt mange nordjyder i at leve som døve, blinde eller med andet form for kommunikationshandikap.
 

Hvis du "kun" er svagtseende, kan du i din gang på instituttet måske få glæde af den sorte linje, der er malet på gulvet eller af kontrastfarverne på vægge og døre. Det kan også være, at du kan orientere dig ved hjælp af det rislende "springvand", som er strategisk placeret. I hvert fald er der gjort meget ud af indretningen på det nye Institut for Syn og Hørelse, som nu er officielt indviet.
 

Instituttets 45 ansatte hjælper årligt mere end 9000 brugere. Det kan være med alt fra undervisning i nye programmer på pc'en, kikkert- eller lupbriller, værktøj der taler, rådgivning om hvordan man klarer sig i skolen, på jobbet, i hjemmet, i trafikken eller meget meget andet. Ting der kan være nødvendige, hvis man har et kommunikationshandikap - eller er pårørende til en, der har.
 

Livline til samfundet
For de personer kan Institut for Syn og Hørelse være en slags livline. Det gælder uanset, om det er et handikap, man er født med, eller et som er kommet til senere i livet.
 

Det kender Annette Winther alt til. Hun er født blind og bruger instituttet både privat og i kraft af hendes job som konsulent i Dansk Blindesamfund:
 

- Jeg ved af erfaring, hvor vigtigt instituttet er for fx blinde børn og deres forældre. Her har de et sted at gå hen; et sted hvor de kan sparre med nogen, og et sted som kender alle de faser, man som blind går igennem i sin opvækst, siger hun.
 

Det bakker synskonsulent, Lena Hermansen op:
 

- Her på instituttet kan vi hjælpe, vejlede og forstå de synshandikappede. For det kræver meget fightervilje, hvis man bliver blind. Det er langsomlighedens handikap. Alt sker i et helt andet tempo, end vi normalt seende gør tingene i, siger hun.
 

På Institut for Syn og Hørelse følger de med udviklingen på området og har hele tiden fingeren på pulsen i forhold til nye hjælpemidler. Og som næstformand i Regionsrådet, Bente Lauridsen sagde i hendes tale til indvielsen:
 

- Institut for Syn og Hørelse er med til at sikre, at personer med udfordringer med syn og hørelse kan fungere i samfundet.
 

Så har du et kommunikationshandikap fx i form af et svækket syn eller en svækket hørelse, så kan Institut for Syn og Hørelse måske også hjælpe dig med at lette din hverdag. Kig forbi de nyindrettede lokaler på Sofiendalsvej 91 i Aalborg. Alle har ret til at henvende sig, og instituttet er åbent hver dag. Det gælder både Øregangen og Øjenkrogen.