Foto: TV2/Nord

Operationer aflyses på stribe: Regionshospital Nordjylland lover afklaring til sommer

Statsminister Mette Frederiksen meddelte fredag aften, da hun også offentliggjorde, at Danmarks grænser lukkes ned fra 12:00 lørdag, at landets hospitaler beordres til at indstille al behandling og alle operationer, der ikke er er livsnødvendige eller akutte.

Det betyder for eksempel, at mange planlagte knæ- og hofteoperationer aflyses for nuværende mens igangværende kræftbehandling og alle andre borgere, der skal modtage kræftbehandling, fortsat vil modtage den.

I Region Nordjylland meddeler man lørdag morgen, at man kommer til at rette sig efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til, hvilken behandling, der kan aflyses i den aktuelle situation:

- Vi kommer til at foretage en prioritering af hvilke patienter, vi skal behandle. Alle patienter med et akut og uopsætteligt behov vil stadig modtage den behandling, som de har behov for. Prioriteringen foretages med afsæt i det samme udgangspunkt som de øvrige regioner, udtaler koncerndirektør i Region Nordjylland Anne Bukh i en pressemeddelse, der fortsætter:

- Hvorvidt en patient fremover skal tilbydes udredning eller behandling under COVID-19 epidemien vil stadig bero på en konkret og individuel lægefaglig vurdering. Det sikrer, at de patienter der har akut og uopsætteligt behov for hospitalshjælp, stadig får det, lyder det fra koncerndirektøren.

Vi har en forventning om, at en sammenlægning med Aalborg Universitetshospital vil forbedre lægedækningen, siger koncerndirektør Anne Bukh. Foto: Region Nordjylland

Patienter får besked inden 1. juli

Aflysningerne sker, så sundhedssystemet og sundhedspersonalet kan forberede sig - blandt andet gennem sidemandsoplæring - til at coronavirussen spreder sig i sådan en grad, at mange danskere skal indlægges og der bliver brug for både kompetencer og senge overalt i sundhedssystemet.

Det skal dog understreges, at er man en gang blevet skrevet op til en operation, så bliver man også opereret. Operationerne aflyses for nuværende, men de planlægges til at blive gennemført på et senere tidspunkt og ifølge et facebook-opslag som Regionshospital Nordjylland har delt lørdag, kan man forvente at høre nyt om, hvornår man så kan blive opereret 1. juli.

I samme opslag står der desuden, at hvis man har en operation i vente, som man forventer, nu bliver aflyst, så afvent at hospitalet kontakter dig. Kontakt ikke hospitalet selv.

https://www.facebook.com/regionshospitalnordjylland/photos/a.10150610608470106/10163405838465106/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB1ZHGYvdxH1tN8-jzZFphQ7QTh6ZfXdzoZ87GqGWrvIjJvk6yn2JZC_HzvKbkcEZOKD9V5wMicSvAGRJEJZo7x7Y_IArVahgiXxYpAmaymJFYXuIbtL8TGtrviuHgZkKty82y3G9QDVG5co0RXgzbApolOzHLxBvDE9QJh1WwSzCRN_nOJoswQsV_fGtCgzOtHGM-pz_Ry1s6cPpMw0gvcuzx6-BSRSpVpLeeQvo_s6wQFj0xqXRrbr4geIjI6JSCVW_NmUDcCNsqgf7EnhiCkzjkI3rpTfwxgGQBnxeN1PIoHqyj5IooCJLLcDHyWX80GdIggVgRsj9CAFE_1&__tn__=-R