Foto: Christian Henriksen

03:15

1 af 2

Ørnereservater slås om navn

Det nordjyske ørnereservat ved Tuen er gået i clinch med et fuglereservat ved Silkeborg. De to jyske reservater slås med næb og klør om retten til at måtte kalde sig "Ørnereservat". Et navn, som det nordjyske fuglereservat mener, at de har eneret til at bruge.

Peter Frank Wenzel overtog for to år siden Ørnereservatet ved Tuen efter sin far, og han er ikke i tvivl om, at han er indehaver af Danmarks eneste ørnereservat.

- Min far fandt på navnet for næsten 40 år siden, og der er faktisk udgivet en bog, der hedder "Ørnereservat - rovfugleportrætter" for omkring 35 år siden. Der var vi de første, der ibrugtog navnet ørnereservat, siger Peter Frank Wenzel.

I Them ved Silkeborg er et ørnereservat dog også dukket frem. I de seneste 10 år har Flemming Sanggaard her underholdt publikum med fugleopvisninger under navnet Silkeborg Rovfugleshow, men i år har hans sted skiftet navn til Silkeborg Ørnereservat, Rovfugleshow og Bisonfarm.

- Det har jeg jo, fordi det igennem de sidste 10 år er lykkedes mig at opkøbe et temmeligt stort område, og i år fik vi så det sidste med, siger Flemming Sanggaard, som derfor mener, at området nu er stort nok til, at han kan forsvare at kalde det et reservat for ørne

Efter at have talt med Patent- og Varemærkestyrelsen valgte han derfor at ændre sit firmanavn.

- Ørnereservat er ikke et navn, man kan få patent på, fordi det er bare en betegnelse ligesom et bageri. Det er en stedbetegnelse for et område, som man selvfølgelig ikke kan få, siger Flemming Sanggaard.

Ørnereservatet ved Tuen fik i 2010 patent på ordet "Ørnereservat", men patentet gælder kun inden for kategorien sportsarrangementer, lyder det i en mail fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Patent- og Varemærkestyrelsen

Indehaveren af "Ørnereservat" har registreret deres varemærke for sportsarrangementer. Det betyder, at andre virksomheder kan forbydes at bruge et identisk mærke i forbindelse med udbydelse eller afholdelse af sportsarrangementer. Det betyder ikke, at indehaveren kan forbyde andre virksomheder at bruge mærket "Ørnereservat" i forbindelse med alle andre tjenesteydelser.

Tidligere har det nordjyske reservat søgt om at få et mere vidtrækkende patent på navnet, men den ansøgning blev afvist af Patent- og Varemærkestyrelsen, som vurderede, at mærket ikke levede op til varemærkelovens krav om særpræg.

- Vi går ind og kigger på, om varemærket er beskrivende, altså om det beskriver tjenesteydelsen eller varen. Og i den konkrete sag har vi vurderet, at mærket "Ørnereservat" vil blive opfattet som et reservat for ørne, siger Mikael Skiffard Noesgaard Sørensen, der er fuldmægtig cand. jur. ved Patent- og Varemærkestyrelsen, til TV2 Nord.

Ørnereservat er ikke et navn, man kan få patent på, fordi det er bare en betegnelse ligesom et bageri. Det er en stedbetegnelse for et område, som man selvfølgelig ikke kan få.

Flemming Sanggaard, indehaver af Silkeborg Ørnereservat, Rovfugleshow og Bisonfarm

Ørnereservatet ved Tuen har igennem advokatfirmaet HjulmandKaptain sendt et brev til Flemming Sanggaard, hvor de kræver, at han skal slette "Ørnereservat" fra sit navn, samt betale en bod på 10.000 kroner.

- Det er virkelig vigtigt for os, at der ikke er tvivl om, at Ørnereservatet ligger her ved Skagen. Det betyder meget for vores forretning, at der overhovedet ikke hersker tvivl om, at det ligger her og ikke andre steder, hvor folk vil snylte på det, siger Peter Frank Wenzel.

Flemming Sanggaard har endnu ikke svaret på den henvendelse, han har fået fra Nordjylland, og det har han heller ikke umiddelbart i sinde at gøre.

- Jeg må indrømme, at jeg ikke kan tage det alvorligt. Der ligger selvfølgelig et brev med et erstatningskrav. Jeg skal betale de her penge, og ellers er advokaten instrueret om at slæbe mig i retten, men det tager jeg fuldstændig roligt, siger Flemming Sanggaard.

De to fuglereservater har tidligere været i strid med hinanden. For nogle år siden krævede det nordjyske ørnereservat, at Flemming Sanggaard betalte 12.500 kroner for et billede, han uretmæssigt havde brugt på sin hjemmeside.

- Efter en lille diskussion blev det så også fjernet fra hans hjemmeside, så det er altså ikke nyt, at han bruger nogle af vores ting uden at have spurgt om lov, siger Peter Frank Wenzel.

Showsæsonen står snart for døren, men navnestriden bliver formentlig ikke løst, før retten afgør, hvem der har stukket næbbet for langt frem.

- Jeg vil bruge min tid og min energi på at prøve at drive mit ørnereservat, siger Flemming Sanggaard.

Men er du klar til at tage en retssag?

- Ja, selvfølgelig, påpeger han.

Peter Frank Wenzel er også klar til at gå rettens vej for at få sin kollega og konkurrent længere mod syd til at fjerne "Ørnereservat" fra sit navn.

- Vi bliver nødt til at gå videre i retten med det her, og det kan jo blive en ganske dyr sag for ham, fordi jeg har loven i min hånd, siger indehaveren af det nordjyske ørnereservat.