LIGE NU:

Øster Han Herreds Egnssamling skal flytte

Øster Han Herreds Egnssamling skal finde nye lokaler. Foreningen har kig på naboejendommen, der er et gammelt husmandssted fra 1888.

Egnssamlingen flytter
Øster Han Herreds Egnssamling skal flytte. De nuværende lokaler i Tranum ejes af Dagli' Brugsen, men de vil udvide, hvorfor Egnssamlingen må finde en anden adresse.

- Der er nu sat dato på, oplyser formand Sigaard Jensen. - Dagli'Brugsen ønsker at sikre sig udvidelsesmuligheder, hvorfor vi er blevet bedt om at tømme udstillingen i kælderen senest 15. august i år.

Borgermøde d. 28.

- Vi indkalder derfor til borgermøde i Tranum Forsamlingshus torsdag 28. februar, hvor vi håber, mange vil møde op og give deres mening om projektet til kende.

Ideelt mødested
Ejendommen Tranhøj 6, der er tænkt som det nye centrum for de lokalhistoriske aktiviteter, er nærmeste nabo til de nuværende lokaler, og husmandsstedets centrale beliggenhed betyder, at det vil være et ideelt mødested for områdets befolkning, mener Sigaard Jensen.

- Der er også en lille frugthave, som kan indrettes hyggeligt med borde og bænke, supplerer han.

Lokalhistoriske sognegrupper
Selv om Sigaard Jensen er fyldt 85 år, er han fuld af energi og optimisme, hvad angår erhvervelsen og indretningen af bygningerne.
Ud over at rumme de tusindvis af effekter i Øster Han Herreds Egnssamling har de lokalhistoriske sognegrupper ytret ønske om at få hjemsted i huset. Desuden forestiller foreningen sig, at lokalerne kan benyttes af byens øvrige foreningsliv til bestyrelsesmøder og mindre arrangementer.

Levende husmandsmuseum

- I foreningen har vi planer om at levendegøre stedet, for eksempel med bagning i det gamle støbejernskomfur, forskellig husflid og lettere landbrugsarbejde, fortæller formanden.

- Husmandsdigteren Johan Skjoldborg var lærer i Koldmose her i sognet, så det vil jo også være oplagt at fortælle husmandsbevægelsens historie på dette fine sted.

Hushandelen ikke afsluttet
Hvis handelen med den nuværende ejer går i orden, følger der en del inventar og redskaber med.
Så længe forhandlingerne står på, ønsker Sigaard Jensen ikke at oplyse købesummen.

Bevaringsværdig bygning
Husmandsstedet, der indtil omkring 1970 også var hjemsted for telefoncentralen i Tranum, er fra 1888, og blandt de første ejere var den kendte maskinfabrikant C.O. Jensen.

Arkitekt sig god for huset
Arkitekt Jørgen Jensen fra Hjortdal har besigtiget bygningerne og finder også, at de er absolut bevaringsværdige, selv om murværk, tag, vinduer og døre trænger til vedligeholdelse og fornyelse.

Egnstypisk husmandssted
Der er tale om et egnstypisk byggeri med den karakteristiske blanding af limsten, cementsten og kampesten. Indretningen er næsten uberørt af de mange årtier.

Så autentisk som muligt
Det er tanken, at stedet skal forblive så autentisk som muligt, hvorfor der ikke er planer om større forandringer ud over den mest nødvendige renovering i første omgang.

Nødvendig med penge
Jørgen Jensen har vurderet, at en grundlæggende istandsættelse vil kunne klares for ca. 150.000 plus moms, hvortil kommer en betydelig ulønnet arbejdsindsats fra foreningens side.
På længere sigt bør man efter hans forslag overveje at forny stuehusets tagbeklædning med pap i stedet for de nuværende pandeplader, ligesom hele tagkonstruktionen på udbygningerne med fordel kan fornys.
Desuden har arkitekten foreslået en udskiftning af døre for at ramme så tæt på stedets oprindelige karakter som muligt.

Denne del vil vurderes at ville koste yderligere 250.000-300.000 kr. plus moms og arbejdskraft.

Dialog med erhvervslivet
Sigaard Jensen oplyser, at foreningen allerede har henvendt sig til en lang række erhvervsvirksomheder og fonde i håb om økonomisk støtte til projektet. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger, men det er endnu for tidligt at få et overblik over økonomien i anskaffelse, restaurering og efterfølgende drift.

EBH-fonden
I den indledende fase har folkene bag det nye, levende egnsmuseum også god støtte af projektkoordinator Jens Sørensen fra ebh-fonden samt Lars Haagensen fra Jammerbugt Kommunes udviklingsafdeling.

Med ebh-fondens mellemkomst har bestyrelsen været på en udbytterig inspirationstur til det nye medborgerhus på Kirkevej 13 i Frøstrup.

Tog

play Udspil: Slut med direkte tog mellem Frederikshavn og København

40_percent

play Baggårds-underholdning skaber fællesskab

vantage hanstholm havn

Ny fast forbindelse fra Færøerne putter Hanstholm på landkortet: - Det er en ny epoke

den russiske spion webdok teaser

Grøn forskning for milliarder kan være stjålet: Her er historien om den russiske spion i Aalborg

Tog

play Udspil: Slut med direkte tog mellem Frederikshavn og København

40_percent

play Baggårds-underholdning skaber fællesskab

vantage hanstholm havn

Ny fast forbindelse fra Færøerne putter Hanstholm på landkortet: - Det er en ny epoke

Til forsiden

Til forsiden