Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Overbelægning på dagsorden

Efter de seneste dages historier om overbelægning på bl.a. hjerteafdelingen på Aalborg Universitetshospital her på TV2/Nord, vil det socialdemokratiske regionsrådsmedlem, Mogens Ove Madsen, nu have overbelægningerne på regionsrådets dagsorden.

- Det er naturligvis uholdbart, at der florer så mange forskellige beskrivelser og synspunkter på forholdene omkring overbelægning på de Nordjyske sygehuse - især når det gælder det medicinske område, skriver Mogens Ove Madsen i en pressemeddelelse.

Derfor har han nu bedt om at punktet bliver taget på dagsordenen på førstkommende møde i det rådgivende udvalg for sundhedsplanlægning.

- Som udgangspunkt er jeg glad for, at der ikke er sket en voldsom reduktion i antallet af senge fordi regionsrådet er enige om, at der ikke foreløbig skal ændres på sygehusstrukturen. Det indebærer f.eks. at man fortsat kan udnytte den kapacitet, der er på Dronninglund og Farsø Sygehus, siger Mogens Ove Madsen.

Ifølge ham bliver der brug for i forhold til de kommende sundhedsaftaler mellem kommune og regioner at finde ud af, hvad der kan gøres for de ældre medicinske patienter. Der skal med andre ord findes nogle løsninger, som kan udvikles af kommuner og region i fællesskab.

- Vi skal finde modeller, som både kan klare spidsbelastningssituationer med influenzaepidemier og tilbøjeligheden til at der i perioder er mange medicninske patienter, der søger sygehuset, siger han.