Overholdt ikke påbud

Landmand Arne Thomsen har ikke overholdt et påbud fra Aalborg Kommune om at fjerne afgrøder og det øverste jordlag fra en mark i Lille Vildmose. I næste uge gør kommunen det så for landmandens regning.

Kommunen siger, at landmanden har tilsået markerne i strid med fredningsbetemmelserne og torsdag udløb så påbudsfristen om at retablere markerne.

Arne Thomsen havde intet foretaget sig ved fristens udløb. Så nu går kommunen i gang med en såkaldt "selvhjælpshandling" hvor korn og græs høstes og fjernes og det øverste jordlag fræses.

Landmandens advokat, Klaus Iversen havde klaget til Naturklagenævnet over afgørelsen med krav om opsættende virkning. Men nævnet har ikke taget klagen til følge og i næste uge skrider kommunen så til handling.

TV2/NORD har fredag forsøgt at få en kommentar fra både landmand Arne Thomsen og hans advokat, men forgæves.