Foto: TV2/Nord

Overskud faldet i Nordjyske Bank

Nordjyske Bank kommer ud af 2011 med et resultat før skat, der er 52 millioner kroner lavere end 2010.

Nordjyske Bank fik i 2011 et overskud før skat på 68 millioner kroner. Året før var det resultat langt højere, nemlig 120 millioner kroner. Dermed er Nordjyske Banks overskud før skat 52 millioner kroner lavere end i 2010.

Der er flere grunde til faldet i overskuddet. Blandt andet har Nordjyske Bank som flere andre banker været ramt af stigende afskrivninger på lånene hos de svageste kunder. Nedskrivningerne i 2011 er opgjort til 112 millioner kroner. Det er 31 millioner kroner mere end 2010.

I årsregnskabsmeddelelsen kalder banken selv resultatet for tilfredsstillende i en økonomisk krisetid og skriver:

- Selvom den økonomiske afmatning stadig er mærkbar, kan Nordjyske Bank også for 2011 præsentere et tilfredsstillende driftsresultat.