LIGE NU:

Pårørende giver botilbud topkarakterer

En landsdækkende undersøgelse af botilbud for handicappede viser meget stor tilfredshed med de nordjyske tilbud.

Tilfredsheden fra de nordjyske pårørende er større end noget andet sted i landet.

Undersøgelsen "De pårørende har ordet" omfatter følgende tilbud i Region Nordjylland: Døvblindecentret, Sødisbakke, Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade, Rehabiliteringscenter Strandgården og Behandlingscenter Østerskoven.

Godt eller enestående
Det er en overordnet vurdering, hvor de pårørende kan tildele tilbudet 1-5 stjerner. I Region Nordjylland har hele 84% af de pårørende givet botilbudene de positive 4 eller 5 stjerner. Det betyder, at botilbudet vurderes som 'godt' eller 'enestående'. Og det er den højeste score i hele landet.

Blandt de bedste i landet
Tilfredsheden er især meget høj på Døvblindecentret og de afdelinger på Sødisbakke, der henvender sig til ældre beboere. På de tre boformer for hjerneskadede samt afdelinger på Sødisbakke for yngre beboere er der større variation, men stadig stor tilfredshed.

Faktisk har Døvblindecentret sammen med et par andre tilbud scoret den bedste vurdering i hele undersøgelsen.

Tryghed og tillid til tilbudene og personalet
De mest positive vurderinger gælder 'de nære' områder som tryghed og tillid.

Langt de fleste pårørende er således tilfredse med personalets omsorg for beboeren. De mener, at botilbudet er et trygt sted at være for beboeren, og at personalet behandler beboeren med respekt. Næsten alle pårørende tilkendegiver også, at der er en god atmosfære på botilbudet, og de føler sig velkomne, når de kommer på besøg.

Muligheder for forbedringer
Der er dog også plads til forbedringer af de pårørendes tilfredshed. F.eks. føler de pårørende, at de kun i mindre grad får relevant information om, hvem der er ansat på boformen. Desuden ønsker de flere aktiviteter til beboerne samt flere personaleressourcer.