Foto: Nationalbanken

Partiskat gør indhug i politikernes "gode ben" - på venstrefløjen

Medlemmerne af de borgerlige partier får lov at beholde hele indtægten selv.

Kommunal- og regionsvalget er lige overstået, og kampen om de økonomisk attraktive poster er i gang. Men befinder man sig til venstre for midten i det politiske landskab, ryger noget af gevinsten.

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten opkræver fast såkaldt partiskat af de medlemmer, der bliver valgt til og opnår lønnede poster i kommunal- og regionsråd.

Det viser TV2/Nords rundspørge til samtlige partier i Nordjylland.

Når det gælder partiskat, er Enhedslisten absolut topscorer. Her lyder parolen, at et valgt medlem til by- og regionsråd og Folketing ikke må tjene mere end "en faglært metalarbejder i København" - cirka 33.000 kroner om måneden.

En rådmandspost i Aalborg Kommune giver noget mere i lønningsposen, så nyvalgte Lasse Olsen, der bliver forsyningsrådmand, kommer til at give afkald på cirka 100.000 kroner hvert år. Men det afføder ikke højlydte protester fra Enhedslistens nyvalgte byrådsmedlem.

- Hvis man får for høj løn, bliver det svært at forholde sig til, hvad folk med lav løn oplever ude i virkeligheden. Og det er dem vi er der for, siger Lasse Olsen til TV2/Nord.

Han ender på en løn omkring 400.000 kroner før skat om året, hvilket han betegner som en "rigtig god løn".

Partiet har yderligere den regel, at medlemmer skal betale en tredjedel af de vederlag, de opnår for eksempelvis bestyrelsesposter, i partiskat. Vel at mærke før den almindelige skat er trukket.

SF's medlemmer betaler 10 procent i partiskat. Socialdemokraterne slipper med tre procent.

Resten af de politiske partier - det vil sige de borgerlige og de radikale - pålægger som udgangspunkt ikke deres medlemmer partiskat. I Venstre og Konservative kan de enkelte lokale partiforeninger dog godt beslutte, at der skal betales et beløb til partikassen.

De medlemmer, der slipper for partiskatten, må til gengæld selv betale for at føre valgkamp, lyder argumentet.

Hos de Radikale har Aalborg Byråds Daniel Nyboe Andersen aldrig været med til at diskutere partiets beslutning om ikke at afkræve partiskat.

- Og det er ikke noget, jeg har en holdning til, siger han til TV2/Nord.

Han oplyser, at han altid selv har betalt udgifterne til sin valgkamp - typisk omkring 20.000 kroner.