LIGE NU:

Penge til forskning i Aalborg

De kommer fra Aarhus Universitet og går til forskere på Aalborg Sygehus

Der er i disse dage penge på vej til Aalborg Sygehus, til glæde for en række af sygehusets erfarne forskere.

Pengene kommer fra Klinisk Institut under Århus Universitet, der i sin årlige uddeling netop har bevilget støtte til en række lovende forskningsprojekter fra Aalborg og Århus.

Bevillingerne fra Aarhus Universitet skal især skal anvendes til indkøb af forsøgsdyr, udstyr samt forbrugsstoffer til forskningsprojekter. I alt seks forskere fra Aalborg Sygehus har fået tilsagn om forskningsstøtte på op til 100.000 kr. hver fra Klinisk Institut.

Tæt samarbejde med Aarhus

Forskningschef Hans Gregersen glæder sig over bevillingerne, som han ser som ét blandt mange tegn på de stadig tættere samarbejdsrelationer med Århus Universitet.

- Jeg opfatter det som et klart bevis på, at Aalborg Sygehus nu er et fuldgyldigt medlem af Århus Universitetshospital, og en understregning af, at tilslutningen til Århus Universitetshospital i 2003 var det helt rigtige for Aalborg Sygehus, siger Hans Gregerrsen.

Forskning i fremgang

Aalborg Sygehus har i kraft af en stor forskningsmæssig fremgang fastslået sin position som drivkraften bag sundhedsvidenskabelig forskning i Nordjylland. Netop de gode muligheder for forskning og en status som universitetshospital har medvirket til at gøre sygehuset til en særlig attraktiv arbejdsplads for læger fra hele landet.