Penge til Hjørring og Aalborg

Landsbyggefondens uddeling af midler til sociale og forebyggende indsatser giver penge til boligforeninger i Hjørring og Aalborg.

<b>Landsbyggefonden deler penge ud</b>
Der er i Landsbyggefonden afsat en samlet ramme til en social og forebyggende indsats på i alt 400 mio. kr. om året i 2007-2010.

<b>Problemramte områder</b>
Tilskud kan f.eks. være til erhvervsfremmende eller kriminalitetsforebyggende initiativer i problemramte områder. Initiativerne skal være omfattet af en helhedsplan, der skal sikre en lokal koordinering af initiativer i området, eventuelt i et områdesekretariat.

<b>Helhedsprojekt i Aalborg Øst</b>
Flest midler er der til boligforeningerne i Aalborg Øst. Her modtager boligforeningerne Lejerbo, Himmerland, Fjordblink og Vanggården fem millioner kroner til et helhedsplansprojekt.

<b>Nålestiksprojekt i Hjørring</b>
Hjørring Boligselskab, Boligforeningen AB og Bygge- og Boligforeningen af 1938 modtager 965.000 kroner til et såkaldt nålestiksprojekt i Hjørrings Vestby.

<b>Social og geografisk opsplitning</b>
Dele af det almene byggeri er præget af en øget social og geografisk opsplitning af samfundet. Disse boligområder er bl.a. præget af en stor koncentration af svage grupper, lav tilknytning til arbejdsmarkedet og det omgivende samfund, dårlig integration, øget kriminalitet og en særlig risiko for børn og unge, som fastholdes i en negativ spiral.

<b>Forebyggende indsats</b>
For at vende denne udvikling og kunne tiltrække en bredere kreds af boligsøgende har regeringen iværksat en langsigtet og bredspektret indsats, som sætter forebyggende ind over for de sociale og andre problemer, der er i områderne.
Som en del af indsatsen, er der også mulighed for huslejenedsættelser.

<b>Hjørring, Thisted og Aalborg</b>
Af denne ramme kan op til 200 mio. kr. i alt anvendes til en målrettet nedsættelse af huslejen i problemramte områder.

Boligforeningen i Hjørring Kommune har fået tilsagn om lån på kr. 7.850.000.
Boligforeninger i Aalborg Øst låner kr. 4.360.000 samt kr. 522.394 til huslejenedsættelse.
Boligforeningen Lejerbo i Thisted Kommune låner kr. 961.319

<b>Venteliste</b>
Derforuden står tre boligforeninger i Aalborg (Nordbo og Lejerbo) på venteliste.