LIGE NU:

Penge til lokale projekter i Brønderslev

LAG-Brønderslev indstillede økonomisk støtte til fem lokale projekter, bl.a. et vikingecenter ved Stenum og Festivalplads i Øster Brønderslev.

Udvikling af landdistrikter
Den lokale aktionsgruppe - LAG-Brønderslev - der formidler økonomisk støtte til udviklingen af
landdistrikterne i Brønderslev Kommune, har efter et års arbejde med at formulere og få besluttet strategi og
mål frem til 2013, indstillet fem lokale projekter til at modtage de første beløb fra LAG-Brønderslevs midler.

Fem projekter blev indstillet til støtte
Af de i alt 10 ansøgte projekter indstilledes fire af projekterne til de maksimale 50 % støtte, og et enkelt fik delvis støtte.
Det drejer sig om disse, hvor af de fire første fik fuld støtte, mens det sidste indstilledes til delvis støtte:

Voergaard Levende Historie med 16.000 kr. til et delprojekt i forbindelse med restaureringen af Tinghuset
ved Voergaard.

Gimlegård v/ Marianne Rasmussen med 287.500 kr. til vikingecenter ved Stenum med aktiviteter for hele
familien.

Asaa Billardklub med 130.000 kr. til udvidelse af klubhuset med bedre og nye faciliteter til husets
brugergrupper.

Øster Brønderslev Borgerforening med 130.000 kroner til etablering af festivalplads med faciliteter og
flytbar scene på Bålhøj i Øster Brønderslev.

Thorup Aktivitetshus med 150.000 kr. til yderligere lokaler og faciliteter.

Skal revidere projekterne
Følgende to projekter blev ikke indstillet til støtte, men ansøgerne bliver opfordret til at revidere projektet og
ansøgningen med mulighed for at søge igen senere:

Jyske Aas Kulturhus og Vandrehjem - en fase af projektet med etablering af vandrerhjem og
samlingssted i Flauenskjold.

Sterup Borgerforening - et projekt om renovering og forbedring af Sterup Forsamlingshus.

Ikke indstillet til støtte
De sidste tre projekter blev ikke indstillet til støtte:

Hallund Hollensted Borgerforening - et projekt om renovering an anlægget i Hallund.

Dronninglund Borgerforening - et projekt om etablering af legeplads.

Klokkerholm Idrætsforening - et projekt med byggeri af nyt klubhus til idrætsforeningen.

Endelig afgørelse om 2 mdr.
Det videre forløb er, at LAG-Brønderslevs indstilling om støtte for det første formidles i detaljer til ansøgerne
direkte, og for det andet, at indstillingen sendes videre til Direktoratet for Fødevare/Erhverv, der har den endelige afgørelse.
Deres beslutning foreligger først i løbet af de kommende 2 måneder.

3,1 millioner i støttekroner
I alt er der i 2007/08 godt 3,1 mio. kroner til at støtte projekter, og i 2008 holdes der tre ansøgningsrunder. Til
den første ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 7. april, var der indkommet 10 ansøgninger om støtte på i
alt næsten 1,8 mio. kroner til projekter for i alt ca. 8,6 mio. kroner

LAG-Brønderslev mål og strategi
Bestyrelsen havde en lang og konstruktiv debat om alle ansøgningerne, som enkeltvis og samlet blev holdt
om mod de langsigtede mål og strategien, der kan findes på LAG-Brønderslevs hjemmeside:
www.lag-b.dk

Her findes også en håndbog i støttemulighederne.