LIGE NU:

Pengeregn til vandløb i Hjørring

200.000 kroner til Hjørring Kommune, til at sikre fire af deres vandløb som gode levesteder for fisk og planter.

200.000 til Hjørring Kommune
Hjørring Kommune har modtaget knap 200.000 kroner i tilskud til pleje af fire vandløb:
Det drejer sig om: Udlægning af gydegrus og skjulesten i Åstrup Møllebæk, etablering af stryg i Hæstrup Mølle Bæk Nedstrøms jernbanebroen samt restaurering af Glimsholt å og Hejselbæk.

Også Aalborg Kommune
Også Aalborg Kommune er blevet betænkt. 125.000 kroner til: genslyngning og faunapassage i Guldbæk, Østerå systemet.

Penge til 53 projekter
I alt 31 kommuner har i denne omgang, fået tilskud til 53 nye projekter gennem ordningen.
Fødevareministeriet og EU's fiskerifond har iværksat handlingsplanen, for at forbedre fiskenes levesteder gennem etablering af gydebanker og lign. for fiskene.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen finder den store kommunale interesse for ordningen meget opløftende:

- Det er meget positivt, at det danske fiskeriudviklingsprogram gør det muligt, at Fødevareministeriet og kommunerne i fællesskab kan gøre en stor indsats for at forbedre forholdene for fiskebestande i de mindre vandløb. Indsatsen vil forbedre forholdene for fiskene og er til glæde for de mange, der henter naturoplevelser langs de danske åer og vandløb.

36.000 km. vandløb
Danmark har 36.000 km vandløb. Fødevareministeriets handlingsplan for fiskepleje har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene. Tilskud til vandløbs-restaurering skal skabe flere og bedre levesteder for fisk og planter i danske vandløb.

Læs mere om tilskudsordningen på www.fiskeriudvikling.dk

For information om fiskepleje, se www.fiskepleje.dk