LIGE NU:

Personale-mangel udskyder hjemtagning af kardiologi

På grund af personale-mangel til Sygehus Thy-Mors' akutfunktion og det medicinske område udskydes den planlagte hjemtagning af akutte kardiologiske funktioner på sygehuset.

Sygehus Thy-Mors udskyder den planlagte hjemtagning af akutte kardiologiske funktioner på sygehuset til akutfunktionen og det medicinske område på grund af mangel på personale. Det har sygehusledelsen sammen med klinikledelserne i Klinik Akut og Klinik Medicin besluttet tirsdag.

-I forbindelse med organiseringen af en kardiologisk funktion og hele det medicinske område har sygehuset haft opslag ude til flere funktioner. Men status efter opslag til begge klinikker er, at vi vil mangle et antal sygeplejersker for at kunne drive begge funktioner. Derfor kan vi ikke tage den akutte kardiologi hjem nu, siger konstitueret sygehusdirektør Henrik Larsen og fortsætter:

-Vi skal selvfølgelig være sikre på, at vi har medarbejderne til at fastholde og sikre den interne medicinske funktion, der er forudsætningen for, at vi har en akutmodtagelse på Sygehus Thy-Mors. Det er det, vi gør nu. Og det informerer vi medarbejderne i de to berørte klinikker om i personalemøder i løbet af eftermiddagen.

Klinikledelsen tilbyder medarbejderne i de berørte klinikker individuelle drøftelser om deres jobfunktioner.

-Vi vil gerne sikre fastholdelse af de sygeplejersker, der er ansat og skabe rammerne for, at vi kan rekruttere dem, vi mangler. Vores udgangspunkt er ikke, at vi flytter medarbejderne rundt. Der kan blive tale om, at vi flytter nogle opgaver rundt i huset, men vi tilbyder medarbejderne, at de individuelt får mulighed for at byde sig til i forhold til de opgaver, vi skal have løst, siger Henrik Larsen.

Den konstituerede sygehusdirektør oplyser, at mangelen på medarbejdere i de to klinikker først har stået klart for sygehus- og klinikledelserne i dagene op til påske, da ansøgningsfristerne til de opslåede stillinger var løbet ud.

-Derfor har vi været nødsaget til at bruge påskedagene til at danne os det nødvendige overblik, som gør, at vi må udskyde hjemtagningen af kardiologien, siger Henrik Larsen.

-Vi ved godt, at vi i dag efterlader mange medarbejdere med spørgsmål. Dem vil vi besvare sammen med medarbejderne i løbet af de kommende dage og uger, siger den konstituerede direktør.

Udskydelsen betyder, at varetagelsen af de kardiologiske funktioner for patienter i Thy, på Mors og i den vestlige del af Jammerbugt foreløbig sker fra Aalborg Universitetshospital, som har varetaget opgaven siden sidste år.

For patienter, der går i planlagte ambulante forløb i Thisted, vil der ikke være ændringer.