At indsætte vagter i psykiatrien er ikke løsningen på at forhindre overfald på personalet, siger regionsrådspolitiker.

Personale skal rustes bedre

Vagter i psykiatrien er ikke løsningen, hvis man vil undgå farlige situationer, mener regionspolitiker.

I kølvandet på episoden ved Odense Universitetshospital, hvor en psykisk syg mand sårede tre ansatte med en kniv, blev der tirsdag rejst forslag om, at der skal være vagter på de psykiatriske afdelinger.

Men det er ikke den rigtige løsning, mener Lene Linnemann (SF), medlem af regionsrådet og psykiatriudvalget i Region Nordjylland.

- Skal der sidde vagter på gangene, vil vagternes blotte tilstedeværelse helt sikkert være med til at optappe volden. Skal vagterne kunne tilkaldes fra et vagtværelse, så vil de i mange tilfælde komme for sent til at forhindre et kvivoverfald, som det vi så i Odense for nylig, siger hun.

I stedet mener Lene Linnemann, at man skal sørge for, at personalenormeringen er god nok på de afdelinger, hvor risikoen for at der opstår farlige situationer er størst. Og så skal man se på, om personalet er godt nok uddannet til at håndtere konflikter.

At indsætte vagter er en forhastet beslutning og en stor fejl, mener Lene Linnemann.

- Ingen er bedre til at håndtere en opkørt situation med en psykisk syg patient end det faguddannede personale, siger hun.