Pigernes dag i Forsvaret

I dag afholdes der inspirationsdag for piger i Forsvaret. Rekrutteringscenter Aalborg har sammensat et program for piger der gerne vil i Forsvaret. Se TV2/Nord i dag kl. 12.10.

<b>Piger vil i Forsvaret</b>
68 piger har tilmeldt sig Forsvarets inspirationsdag i dag.
Målet med dagen er, at skabe forøget interesse for Forsvarets uddannelser, med deraf et håb om øget søgning.
Arrangementet er målrettet mod piger og er det tredje i rækken.

<b>Overvældende interesse</b>
Rekrutteringscenter Aalborg havde i 2008 5927 unge på session. Heraf var bare 240 piger.
Interessen for arrangementet har været overvældende denne gang. 68 piger har tilmeldt sig arrangementet, hvilket overstiger alle forventninger.

<b>Alle vil være der</b>
Der vil være repræsentanter fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Beredskabsstyrelsen, Civile samt Hjemmeværnet alle sammen piger naturligvis. Panelet er til rådighed til at besvare de mange spørgsmål der sædvanen tro dukker op.

<b>Pige fra Kosovo og Irak</b>
Et af de mere spændende indlæg, kommer fra en overkonstabel der har været udsendt til Kosovo og Irak. Hun fortæller bla. om de overvejelser hun havde i forbindelse med udsendelse, om udsendelsen samt hjemkomst fra nævnte destinationer.

<b>Sessioner</b>
Rekrutteringscentret beskæftiger sig til daglig med sessionsbehandling, og dækker et område ned til Aarhus.
Antallet af sessionsbehandlinger er på ca. 5000 på årsbasis.
I år 2008 var der 5927 tilsagte heraf 240 piger.

<b>program for dagen</b>
Forsvarets Dag, Flyvestation Aalborg.
Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst, herunder kaffe, te og vand.
Kl. 10.15 - 11.15 Information om Forsvaret.
Information om Job - og udannelsesmuligheder.
Information om International tjeneste.
Kl. 11.15 - 11.45 Frokost
Kl. 11.45 - 13.45 Fokus på kvinder i Forsvaret
Kl. 13.45 - 15.15 Praktisk del.
Kl. 15.15 - 15.30 Afrunding og Kaffe