LIGE NU:

Politiet går op i beredskab

Som følge af terrorangrebet i Paris har dansk politi nu hævet sit interne beredskabsniveau. Politiet landet over er dermed sat i såkaldt "markant forhøjet beredskab". Det gælder også i Nordjylland.

Forøgelsen af beredskabsniveauet sker som følge af den nuværende uafklarede situation i en række europæiske lande. PET har ikke ændret vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat vurderes som alvorlig.

At politiet går op i beredskab har alene betydning for paratheden i politiet, og der er ikke tale om, at borgerne vil mærke nogen forandring i det daglige.

Det forøgede beredskab medfører blandt andet, at alle landets politikredse sætter deres lokale beredskabsstabe i stabsberedskab, så de er klar til at kunne træde sammen med kort varsel.

- Borgerne vil ikke mærke noget til det forhøjede beredskab i bybilledet, siger Marianne Vestergaard-Lau, politiinspektør og linjechef for beredskabet i Nordjyllands Politi.

De lokale beredskabsstabe har til formål at koordinere myndighedernes indsats i tilfælde af større beredskabshændelser.