Politiet skal passe dyr

Der skal oprettes en specialenhed for dyreværnssager i hver politikreds. Det er resultatet af politireformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, og det medfører reelt, at der bliver etableret et dyreværnspoliti inden for politiet.

<b>Positiv udvikling</b>
- Det er en meget positiv udvikling, siger Ole Caspersen, dyreværnsinspektør i Dyrenes Beskyttelse. Det betyder, at politiet vil prioritere dyreværnssagerne højt, og at de vil blive løst på et fagligt højt niveau.

<b>Betjente på skolebænken</b>
Politiet har netop taget det første initiativ, hvor 80 betjente skal på skolebænken. Betjentene lærer bl.a., hvordan de håndterer dyreværnssager og udfører kontrol af transport af levende dyr. Det første kursus blev afholdt i går.

<b>Fagligt forsvarligt</b>
- Politiet er meget interesseret i at løse dyreværnssagerne fagligt forsvarligt, siger Ole Caspersen, der er Dyrenes Beskyttelses underviser på kurserne for betjentene.

<b>Mishandling af dyr</b>
Med udgangspunkt i Dyrenes Beskyttelses arbejde med dyreværnssager pegede Ole Caspersen på, hvor vigtigt det er, at politiet reagerer hurtigt, når dyr bliver mishandlet eller udsat for vanrøgt.

<b>Specialenheder</b>
- Vi forventer, at de nye specialenheder vil højne kvaliteten af sagsbehandlingen i dyreværnssager, og vi ser frem til samarbejdet med de nye specialenheder, fortsætter Ole Caspersen.