LIGE NU:

Politifolk tvangsforflyttes efter rod

Betjente fra blandt andet Nordjyllands Politi bliver flyttet til Sydøstjylland. Det sker på grund af manglende arbejdskraft i den landsdel.

Med blot en uges varsel mister politikredsene i Nordjylland, Østjylland og Vestjylland 25 medarbejdere. De er alle beordret på arbejde i Sydøstjyllands Politikreds, der har et kæmpehul på 55 medarbejdere i bemandingen, skriver Århus Stiftstidende torsdag.

Situationen, der smadrer vagtplaner og øvrig planlægning, kunne have været undgået, mener formanden for Århus Politiforening og medlem af hovedbestyrelsen hos Dansk Politiforbund, Claus Hartmann.

- Vi mangler i forvejen folk i alle afdelinger her i Østjylland. Det her er et lysende eksempel på fejlslagen personalepolitik hos Rigspolitiet, siger han til avisen.

I Sydøstjylland mangler de ca. 55 mand akut i styrken.

- Selvfølgelig skal vi hjælpe dem. Men Rigspolitiet kunne for længst have taget højde for situationen. Alle har jo været klar over, at problemet ville opstå. I stedet har Rigspolitiet forhalet en løsning. I sidste
øjeblik presses så et direktiv igennem - uden forudgående diskussion med de lokale ledelser og uden at tage menige medarbejdere med på råd. Det er en helt uforsvarlig personalepolitik, mener Claus Hartmann.

Miseren begyndte for over et år siden og har rod i udmøntningen af den forkætrede politireform. Sydøstjyllands Politi med blandt andre byerne
Horsens, Vejle og Kolding skulle tilføres 90 ekstra medarbejdere for at leve op til reformens målsætning.

Så mange politifolk kunne ingen trylle frem på kort tid. Rigspolitiet løste problemet ved at placere over 50 politielever i kredsen. Nu skal de mange elever på skolebænken. Derved opstår det aktuelle problem, hvor uddannede politifolk skal udfylde pladserne for de
fraværende elever.