00:59

Politik: Langt fra alle unge er bekymrede for klimaet

Når førstegangsvælgere bliver spurgt om hvilket emne, der er vigtigst for dem ved det kommende folketingsvalg, nævner kun hver fjerde klimaet.

Det viser en miniundersøgelse, som TV2 Nord har foretaget på 5 nordjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner. 100 elever er blevet spurgt i undersøgelsen, men det er altså kun hver fjerde elev der har klimaet højest på prioriteringslisten.

TV2 Nord har stillet samme spørgsmål til de 100 elever. Kort og godt: ”Hvilket politisk emne er det vigtigste i forhold til, hvor du sætter dit kryds ved det kommende valg”?

Vi har altså ikke givet de unge førstegangsvælgere en palet af valgmuligheder ved at liste flere emner op, men der imod bevidst bedt dem om selv at tage stilling.

Vi har interviewet  18 elever på Brønderslev Gymnasium, 15 fra Erhvervsskolerne i Aars, 16 på Aalborg Handelsskole, 27 på Aalborg Tekniske Gymnasium  og endelig 24 på EUC Nord i Hjørring.

Resultatet af undersøgelsen

28 af eleverne på de fem ungdomsuddannelser svarer ”Ved ikke”.

25 af eleverne svarer ”Klima, miljø og bæredygtighed”.

17 af eleverne svarer ”uddannelse, ungdomspolitik og SU”.

7 elever vægter ”flygtninge og integration” højest.

5 nævner ”velfærd”.

4 svarer ”sundhed”.

3 svarer ”familiepolitik”.

3 svarer ”arbejdsmiljø”.

3 svarer ”skat eller bilafgifter”.

2 svarer ”IT-lovgivning2.

1 svarer ”vækst”.

1 svarer ”ældrepolitik”.

1 svarer ”EU”.

Miniundersøgelsen viser desuden, at klima fylder mere i Aalborg end f.eks. i Brønderslev og Aars. På Brønderslev Gymnasium svarer kun 2 ud af 18 elever, at klimaet er det vigtigste emne til valget, mens slet ingen elever på Erhvervsskolerne i Aars nævner klimaet som svar.

Her kan du se et sammenklip med alle de adspurgte elever.

03:59 Luk video

TV2 Nords miniundersøgelse står i kontrast til det billede, der ellers er fremherskende i medierne lige nu. For nylig offentliggjorde Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet en undersøgelse, der viste, at klimaet i høj grad optager vælgerne forud for det kommende valg. https://efkm.dk/aktuelt/nyheder/2019/apr/survey/

Ifølge ministeriets undersøgelse bakker danskerne massivt op om den grønne omstilling – og direkte adspurgt, om Danmark bør være foregangsland på området svarer 67 procent: Ja.

Hele 81 procent svarer desuden ja til, at Danmark bør være blandt de bedste i verden til at udvikle grønne løsninger.

Når man blot spørger de unge, hvad der er vigtigst for dem er svaret altså noget anderledes.