LIGE NU:

Politiker-fest var lovlig

Politikerne i Regionsrådet for Nordjylland havde ikke behøvet at aflyse deres julefest med musik og overnatning på det firestjernede Comwell-hotel i Rebild Bakker i december 2006.

Arrangementet med en kuvertpris på 835 kr. plus drikkelse og transport var fuldt lovligt. Det fastslår Indenrigsministeriet i en principiel afgørelse, der får betydning for, hvad politikere i landets kommuner og
regioner kan bruge skatteborgernes penge på. Det skriver Jyllands-Posten.

Det kommunale tilsyn i Nordjylland mente ellers, at
arrangementet var ulovligt. Med både middag, underholdning og overnatning var der mest af alt tale om en fornøjelsestur, mente statsamtmand Claus Rosholm. Det fik Forberedelsesudvalget for
Region Nordjylland til at aflyse festen til knap 75.000 kr.

Men det havde man ikke behøvet at
gøre, da Indenrigsministeriet nu tilsidesætter afgørelsen i overensstemmelse med en klage fra regionspolitikerne. Indenrigsministeriet lægger i sin afgørelse vægt på, at en kommunalbestyrelse eller et regionsråd kan have en legitim interesse i at holde et arrangement som det planlagte, da det »kan være med til at etablere, bevare og styrke et godt
arbejdsklima indbyrdes mellem de forskellige politiske grupper i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet og bidrage til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen
henholdsvis regionsrådet«.

Ministeriet mener endvidere, at det var
lovligt at lade skatteborgerne betale for, at også embedsmænd med ledsagere og journalister med ledsagere deltog i festen, da det kan bidrage til at bevare og styrke samarbejdet parterne imellem. At arrangementet var forskudt et par måneder fra
vedtagelsen af budgettet i oktober, har ikke betydning, mener ministeriet og er dermed lodret uenig med statsamtmand Claus Rosholm.

Heller ikke prisen på 835 kr. pr. kuvert finder ministerietgrund til at kritisere.