Popenda omfavnet af sin mor

Den drabsdømte dreng blev omfavnet af sin grædende mor, da de straks efter skyldig-kendelsen gik ud af retssalen.

Sagen blev genoptaget kort efter, så proceduren om straffen kan indledes.

Drengen kan maksimalt få otte års fængsel på grund af sin unge alder. Landsrettens afgørelse var enstemmig i modsætning til dommen ved byretten.

Landsretten finder det ikke bevist, at Rasmus Popenda under forløbet har udøvet volden med den hensigt at dræbe den 48-årige. Men under hensyn til det omfang, den voldsomhed og den betydelige kraft, som lå bag volden mod mandens ansigt, må det have stået tiltalte klart, at det var overvejende sandsynligt, at manden ville dø.

/ritzau/